Doorgaan naar artikel

Spuitschema zoals in 2028 soms oké, vaak niet

spuitschema premium

Teeltadviseur Henny Balkhoven van Fruitconsult op de Appeldag in Randwijk. - Foto: Wouter van Teeffelen

Proeftuin Randwijk vergelijkt in een demo het spuitschema anno 2023 met een spuitschema zoals het er voor de perenteelt in 2028 naar verwachting uit zo kunnen zien.

De demo maakt onderdeel uit van het programma Weerbaarheid in de praktijk, voor onder andere de ontwikkeling van nieuwe meer duurzamere gewasbeschermingsstrategieën in peer. Het programma waarin vele partijen samenwerken, moet niet alleen aan telers maar ook aan anderen zoals beleidsmakers en retail inzicht geven in hoe het met een groenere gewasbescherming gaat.

Minder toegelaten middelen

Het is duidelijk dat fruittelers in 2028 toe zullen moeten met nog minder toegelaten gewasbeschermingsmiddelen dan nu al het geval is. Steeds vaker zullen in het algemeen wat zwakkere groene middelen of bio-stimulanten gespoten gaan worden om de gewasbescherming rond te krijgen.

Middelen zoals Movento/Batavia, Verticmec, Pirimor, Safir/Switch/Chorus/Pomax, Folicur, Luna Experience, Score en Glyfosaat zijn in de demo peer anno 2023 nog wel en in de rijen met spuitschema 2028 niet meer gebruikt.

Perenbladvlo binnen de perken

Opmerkelijk is dat de verspreiding van een plaag als de perenbladvlo in die vergelijking in 2028 relatief binnen de perken is gebleven. Perenbladvlo is met de huidige middelen al een hele lastige plaag, maar toch gaf de aanpak zonder Movento, Batavia en Vertimec dit jaar toch geen onoverkomelijke problemen.

Wel plaatste adviseur Henny Balkhoven van Fruitconsult als kanttekening dat het proefperceel geen lastig verleden heeft met perenbladvlo. Bovendien heeft Midden-Nederland veel geluk had met de zware buien van eind juni die de plakkerige honingdauw deden verdwijnen.

In het 2028-schema werd twee keer met Siltac SF en daarnaast op andere plekken 5 keer met Atilla gespoten De angst dat de bladkwaliteit er onder zou leiden, viel achteraf mee. Een vergelijkbare demo ligt ook op een aantal praktijklocaties met meer problemen met perenbladvlo in het verleden. Daar werden ook bloemstroken voor de natuurlijke vijanden ingezaaid en oorwormen uitgezet. Ook daar is perenbladvlo nu redelijk onder controle.

‘Vechtschimmel’ tegen Zwartvruchtrot

Voor Zwartvruchtrot (Stemphyllium) is het te vroeg om een voorlopige conclusie te trekken. Hier wordt met het RIMpro-model Stemphyllium getracht de bespuitingen nog beter te timen. Trianum P op de bodem spuiten, zou de van Zwartvruchtrot tegen moeten gaan. Trianum P bestaat uit de antagonistische schimmel Trichoderma die de plaats van de Stemphyllium-schimmel in de bodem inneemt.

Rassenscorekaart

Perenschurft die steeds meer problemen geeft, wil men beter bestrijden door inzet van bio-stimulanten. Bij perengalmug die de zogenaamde dikkoppen veroorzaakt, zoekt men de verbetering in feromonen, wat de vlucht monitoren en het optimale bestrijdingsmoment vinden verbetert. Gekeken wordt ook naar de ziektegevoeligheid van rassen door het opstellen van een rassenscorekaart van per ras de gevoeligheid voor de belangrijkste ziekten en plagen. Zo lijkt het ras Xenia veel minder gevoelig voor schurft dan Conference. Waarbij Balkhoven wel nuchter stelde dat 2030 snel is en met de lange levensduur van een perenaanplant Conference voorlopig nog wel het standaardras zal zijn. De onkruidbestrijding gebeurt mechanisch in het schema van 2028.

Knelpunten perenknopkever en vruchtrot

Balkhoven ziet op het demoperceel in Randwijk de eerste grote knelpunten bij perenknopkever en vruchtrot als er middelen wegvallen. Perenknopkever begint nu al sterk op te komen in het demoperceel en de praktijk. Zonder toegelaten goede middelen tegen kevers is de plaag erg bedreigend. Perenkopkever zorg door de uitgevreten bloemknoppen voor bomen die bijna niet meer bloeien.

Vruchtrotbestrijding waarvoor nu nog wel middelen toegelaten zijn, maar voor belangrijk deel wel ter discussie staan, kan erg lastig worden. Je hebt eigenlijk wel een redelijk breed pakket aan fungiciden nodig om heel het pallet aan schimmelziekten die vruchtrot veroorzaken te bestrijden. Vooral visogen in de lange bewaring is erg bedreigend.

Delen

Image
Wouter van Teeffelen

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin