Doorgaan naar artikel

Spuitschade buurtperceel, firmant aansprakelijk

De rechter acht voldoende bewezen dat drift de oorzaak is van groeiafwijkingen in jonge perenbomen. Firmanten zijn aansprakelijk.

In de aansprakelijkheidszaak rondom een boomkweker met jonge perenbomen met groeischade, gaat het om bewijs over de oorzaak. Was dat drift van een naburig aardappelperceel?

Twee bespuitingen tegen onkruid in aardappelen zijn volgens de rechter de oorzaak van de groeischade, al heeft de tegenpartij deskundigen laten verklaren dat dit niet aangetoond is. De middelen Boxer en Challenge moeten uiterst zorgvuldig worden toegepast in de omgeving van fruitpercelen, blijkt uit het etiket. ‘Elke vorm van drift moet worden vermeden.’

De aardappelteler zegt dat de bestrijding al twintig jaar goed gaat op dat perceel, maar mogelijk is de wind gedraaid tijdens de behandeling van het perceel, ergens in Midden-Nederland.

Firmant of maat?

Nadat de rechter de oorzaak van de schade aan de bomen heeft vastgesteld, zijn de firmanten aansprakelijk voor het vergoeden van de schade van € 227.000. Daarbij oordeelt de rechter dat het samenwerkingsverband waarin de aardappelteler werkzaam was, als een firma moet worden gezien. De aansprakelijkheid ligt dan anders dan in een maatschap. In het geval van een maatschap zijn de maten immers voor gelijke delen aansprakelijk. Bij een vennootschap onder firma zijn de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin