Spuitregels fruitteelt verbazen Raad van State

20-04-2021 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: Ton van der Scheer
Foto: Ton van der Scheer

De rechters van de Raad van State geloofden hun eigen oren niet bij de uitleg van enkele woordvoerders van de gemeente Maasdriel van hun regeling voor het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Die regeling is neergelegd in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente.

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) maakt bezwaar tegen de gemeentelijke regeling, omdat die niet helder is. Er zou veel meer ruimte in moeten zitten voor maatwerk, zodat in bepaalde situaties kan worden afgeweken van de gebruikelijke 50 meter afstand tot zogeheten gevoelige bestemmingen zoals woningen. ZLTO kreeg gisteren tijdens de zitting van de Raad van State waarschijnlijk meer dan het tevoren verwachtte. Volgens de uitleg van de gemeentewoordvoerders kan die afstand worden ingekort van 50 naar nul meter als de fruittelers een haag om hun gewassen hebben, of als ze speciale spuitkoppen gebruiken.

Juridisch ondeugdelijk

De rechters van de Raad vielen zowat van hun stoel. Ze hadden zelf al geconstateerd dat de regeling juridisch niet deugt. “Er is geen toetsmoment in opgenomen”, constateerde een van de rechters. En dat is wel gebruikelijk om grip te houden op eventueel overwaaiende spuitnevels. De regeling van Maasdriel geeft niet aan hoeveel kleiner een spuitvrije zone kan zijn bij gebruik van driftreducerende middelen. Zo stelde een woordvoerder van ZLTO dat bij gebruik van die middelen een afstand van 30 meter of nog minder ook mogelijk moet zijn.

Voor de gemeente leidt het gebruik van reducerende middelen dus meteen tot een afstand van nul meter. De raadsvoorzitter wees nog op het mogelijk zeer nadelige gevolg van de regeling voor omwonenden. Maar die hebben geen bezwaar gemaakt. De opzienbarende regeling van de gemeente blijft daardoor hoogstwaarschijnlijk in stand.

Teeltondersteunende voorzieningen zijn vaak hoger dan de 1,5 meter die Maasdriel maximaal wil toestaan. - Foto: Ton van der Scheer

Teeltondersteunende voorzieningen zijn vaak hoger dan de 1,5 meter die Maasdriel maximaal wil toestaan. – Foto: Ton van der Scheer

Lage maximale hoogte tov‘s

De Raad moet ook gaan oordelen over de beperking van de hoogte van teeltondersteunende voorzieningen (tov) bij onder meer aardbeientelers. De gemeente Maasdriel ziet de uitbreiding van hoge tov’s niet zitten en stelt een maximum hoogte van 1,5 meter. Volgens een woordvoerder zijn daar twee redenen voor. Ze ontsieren het open agrarische landschap en de gemeente kiest voor het terugdringen van niet-grondgebonden bedrijven in het buitengebied.

Fruittelers die gebruikmaken van stellingen krijgen daarom met beperkingen te maken. Het gebruik van regen- en wandelkappen wordt aan banden gelegd. En voor glastuinbouw en champignonteelt is sowieso geen extra ruimte.

Fruitbedrijf moet loods verwijderen

De gemeente wil ook af van ontsierende bebouwing in het open landschap. “Er staat al veel agrarische bebouwing leeg, veel bedrijven zijn al gestopt”, zegt een woordvoerder. Om die reden weigert de gemeente een nieuwe loods toe te staan bij fruitbedrijf Verhagen in Heerewaarden. Het fruitbedrijf teelt pruimen en gebruikt daarbij een kleine halfronde zogeheten romneyloods. Maar die moet weg van de gemeente.

Er hangt al een dwangsom boven het hoofd van Verhagen, want voor zijn bedrijfsperceel is geen bouwrecht verleend. De loods die er nu staat moet weg en er mag dus geen nieuwe komen. Volgens de raadsman van Verhagen is een maatwerkoplossing hier toch wel mogelijk. Maar de gemeente zegt dat Verhagen maar elders in het gebied een leegstaande loods moet bemachtigen.

De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.

van der Wel
Adrie van der Wel freelance redacteur


Beheer