Doorgaan naar artikel

Spruitkooltelers werken aan onderzoekscollectief

Kasper Kleijwegt, vakgroepvoorzitter voor spruitkool. -Foto: Joost Stallen

Kasper Kleijwegt, vakgroepvoorzitter voor spruitkool. -Foto: Joost Stallen

Als spruitkooltelers waarde hechten aan degelijk praktijkonderzoek, moeten ze lid worden van het onderzoekscollectief voor spruitkool. De oproep komt van Kasper Kleijwegt, sinds eind vorig jaar de voorzitter van de landelijke spruitkoolcommissie.

Goed onderzoek is en blijft onontbeerlijk om de teelt ook in de toekomst op een verantwoorde manier spruiten te kunnen telen, betoogde commissievoorzitter Kasper Kleijwegt maandagavond 2 maart in Zuid-Beijerland (Z.-H.) voor een volle zaal met spruitkool telende collega’s. Om dat te waarborgen is in samenwerking met vollegrondsgroente.net het initiatief genomen om een onderzoekscollectief van de grond te krijgen.

De nieuwe vakgroepvoorzitter voor spruitkool Kasper Kleijwegt (rechts) maakt telers tijdens een bijeenkomst in Zuid-Beijerland duidelijk dat voor de instandhouding van spruitkoolonderzoek de medewerking van alle collega's noodzakelijk is. Op de bijeenkomst is afscheid genomen van oud-voorzitter Piet Sonneveld (links). - Foto: joost Stallen

De nieuwe vakgroepvoorzitter voor spruitkool Kasper Kleijwegt (rechts) maakt telers tijdens een bijeenkomst in Zuid-Beijerland duidelijk dat voor de instandhouding van spruitkoolonderzoek de medewerking van alle collega’s noodzakelijk is. Op de bijeenkomst is afscheid genomen van oud-voorzitter Piet Sonneveld (links). – Foto: joost Stallen

Tarief € 10 per hectare voor onderzoekscollectief spruitkool

Het jaarlijkse tarief is vastgesteld op € 10 per hectare spruiten. Uitgaande van een landelijk areaal van 2.500 hectare, zou dat een budget opleveren van € 25.000. “Dat is een serieus bedrag om mee te beginnen. Het is voor aan de sector gelieerde bedrijven een positieve impuls om aan het onderzoek bij te blijven dragen. Hoe meer teeltbedrijven zich aansluiten, hoe duidelijker we ook naar hen toe de noodzaak van goed onderzoek onderstrepen.” Sinds het begin van de wervingscampagne voor het collectief, enkele maanden geleden, heeft zich zowat 50% telers aangemeld met zo’n 1.300 hectare. Dat is ongeveer de helft van het totaal spruitkoolareaal.

Spruitkoolplatform: onderzoek en voorlichting

Het overgrote deel van het beschikbare budget is voor het Spruitkoolplatform, een jaarlijks terugkerende onderzoeks- en voorlichtingsevenement dat is gericht op problemen en vragen die nu en op de korte termijn spelen. Dat betreft zaken als trips, koolmot, koolvlieg, luis, aardvlooien en schimmels.

De afgelopen jaren werden de kosten voor de opeenvolgende Spruitkoolplatforms en het daaraan verbonden onderzoekswerk nagenoeg uitsluitend gedragen door de toeleverende bedrijven. De organisatie lag de afgelopen jaren bij Agrifirm, CZAV, van Iperen en bij Vollegrondsgroente.net. De proeven en demonstraties op het platform werden aangelegd en onderhouden door Proeftuin Zwaagdijk.

Andere locatie Spruitkoolplatform

Het Spruitkoolplatform komt in 2020 in zijn geheel in Mijnsheerenland in de Hoekse Waard (Z.-H.). Voor de komende jaren wordt bekeken of sommige onderzoeksonderwerpen beter op een andere locatie passen, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden op die alternatieve locatie gunstiger zijn voor de slagingskans van dat onderzoek. Dat vraagt echter extra organisatorische aanpassingen.

Budget en kennisoverdracht voor project Duurzame koolteelt

Van het budget gaat € 2.500 naar het driejarig project Duurzame Koolteelt (DKT-2), dat is 10% van het bedrag dat de sector in potentie bij elkaar brengt. “Dat lijkt wat mager, maar als sector leveren we via de spruitkoolcommissie ook een inbreng in de vorm van tijd, kennis en ervaring. Dat is ook waardevol.”

Aanpak duurzame koolteelt

DKT-02 is een driejarig onderzoeksproject op basis van privaat-publieke samenwerking dat is gericht op de ontwikkeling van handvatten voor een duurzame, toekomstbestendige koolteelt. De uitvoering ligt bij Proeftuin Zwaagdijk aan de hand van vijf werkpakketten:

  1. aanpak van rupsen met feromonen
  2. aanpak van trips
  3. optimale benutting van natuurlijke vijanden
  4. optimale inzet van low-risk middelen en van biostimulanten
  5. (optioneel) de aanpak van ziekten en plagen met weerbare rassen
Beheer
WP Admin