Doorgaan naar artikel

Spoorelementen tegen schermrot broccoli

Image

Spuiten van spoorelementen als mangaan en borium is mogelijk interessant om schermrot in broccoli te onderdrukken. Dat geldt ook voor de toepassing van koper. Dat valt af te leiden uit onderzoek van Proeftuin Zwaagdijk. Onderzoeker Jan de Lange lichtte onlangs de meest recente uitkomsten toe op een telersbijeenkomst.

In 2012 toetste Proeftuin Zwaagdijk voor de eerste keer diverse stoffen om schermrot te bestrijden. Herhaalde bespuitingen met koperoxychloride (1,5 en 5 kilo per hectare per keer) of bitterzout (Epso micro Top met Bo + Mn en zwavel, steeds 15 kilo per hectare) bleken toen het beste effect te geven, met de kanttekening dat de toepassing met koperoxychloride verbrande bloemknopjes gaf.

Dit jaar is wederom onder andere getoetst met Epso Micro Top met Bo + Mn en met koperoxychloride. De dosering Epso micro Rop was deze keer verhoogd tot 20 kilo per hectare per keer. De dosering koperoxycloride was gereduceerd tot 1 kilo per hectare per keer, om verbranding te voorkomen.Net als vorig jaar gaven koperoxychloride en Epso micro Top met Bo + Mn betrouwbaar minder planten met schermrot dan onbehandeld.

Spoorelementen

Epso micro Top werkt dus. Onderzoeker Jan de Lange vroeg zich af of dat komt door het bitterzout in deze meststof, of door borium en/of mangaan. Om daarachter te komen werden ook gewasbespuitingen uitgevoerd met Epso Top (bitterzout zonder spoorelementen) en bitterzout vloeibaar (40 l/ha), of met de combinatie mangaan + borium + zink, of met alleen mangaan (Mantrac Pro, steeds 2 liter/ha), of alleen borium (Boron 150, 4 liter) of alleen zink (chelal zink, 3 liter). Zowel Mantrac als de combinatie van mangaan + borium + zink gaven een betrouwbaar verlaging van het percentage schermrot ten opzichte van onbehandeld. Het lijkt er dus op dat de onderdrukkende werking te danken is aan mangaan en aan de combinatie mangaan/borium/zink.

Koper

De toepassing van koper – een zwaar metaal – is niet onomstreden, signaleerde een teler op de bijeenkomst. De hoeveelheid koper die in het onderzoek werd gedoseerd was echter een laag niveau. Onderzoeker De Lange liet in het afgelopen najaar (2012) een mrl-monster nemen van broccoli die toen met de hoogste dosering koperoxychloride was behandeld. Het kopergehalte op dit monster zat ver onder de wettelijke mrl-norm.

In het nu lopende onderzoek is naast koperoxychloride ook getoetst met CuForte en met Cuprum. Behalve koperoxychloride gaf ook Cuforte betrouwbaar minder schermrot dan onbehandeld. Met deze middelen werd respectievelijk 300 gram en 380 gram koper per hectare gedoseerd. Cuprum gaf geen betrouwbaar beter resultaat ten opzichte van onbehandeld, maar hiermee werd per hectare slechts 13 gram koper aangevoerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd op twee locaties in het ras Ironman. Op beide plaatsen werden vier bespuitingen uitgevoerd, de eerste 3 oktober, de laatste behandeling rond 25 oktober. Om de infectie aan te wakkeren waren de proefgewassen tussentijds afgedekt met folie. Het onderzoek was aangevraagd door telers van broccoli en opgezet met financiering via het Productschap Tuinbouw.

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin