‘Splits de koopsom’

25-08-2017 | Laatste update op 02-06 | |
Seegers
Pieter Seegers fiscalist
Foto: Martijn ter Horst
Foto: Martijn ter Horst

Als een bedrijf gekocht wordt, dan is de koopsom vaak een totaalbedrag. Hoe de onderverdeling van deze koopsom is, is bij de onderhandelingen van minder belang.

Maar deze onderverdeling is, nadat over de totaalprijs overeenstemming is bereikt, wel degelijk van groot belang, zowel voor de verkoper als de koper. De belastingtechnische behandeling van de verschillende onderdelen van het bedrijf is heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan grond. Op grond kan niet afgeschreven worden en op andere bedrijfsmiddelen wel.

Tegengesteld belang koper en verkoper

Nu hebben koper en verkoper vaak een tegengesteld belang. De verkoper wil een zo hoog mogelijk bedrag aan de landbouwgrond toegerekend te krijgen. Want op landbouwgrond is meestal de landbouwvrijstelling van toepassing. Met als gevolg geen belastingheffing over de winst op de grond. Dit in tegenstelling tot de koper, deze wenst een zo laag mogelijk bedrag aan de landbouwgrond toegerekend te krijgen. Op landbouwgrond kan namelijk niet afgeschreven worden en op dierrechten bijvoorbeeld wel.

Verdere splitsing koopsom niet noodzakelijk

Als de koper en de verkoper overeenstemming krijgen over de splitsing van de koopsom, kan deze in de overeenkomst tot verkoop en/of notariële akte worden vastgelegd. Als deze vastlegging plaatsvindt, zijn beide partijen ook voor de fiscale splitsing hieraan gebonden. Dit heeft de Hoge Raad al vaak besloten.

Komen koper en verkoper echter niet tot overeenstemming over de splitsing van de koopsom, dan is dat geen probleem. In de overeenkomst tot verkoop kan volstaan worden met het noemen van de totale koopsom. Een verdere splitsing van de koopsom is niet noodzakelijk.

Vermeld slechts de totale koopsom en maak slim gebruik van de speelruimte die u heeft

Vervolgens moeten zowel de koper als de verkoper ieder afzonderlijk een splitsing in de totale koopsom maken. Koper en verkoper hoeven dus niet dezelfde onderverdeling te hanteren. De splitsing dient uiteraard wel binnen de grenzen der redelijkheid plaats te vinden.

Kortom: vermeld slechts de totale koopsom. En maak slim gebruik van de speelruimte die u heeft. U bent een dief van de eigen portemonnee als u dat niet doet!Beheer