Doorgaan naar artikel

‘Spint goed onder controle met vernieuwde aanpak’

Afbeelding
Bayer Cropscience

toonaangevend en innovatief in gewasbescherming, biotechnologie en zaaizaden

“Veel middelen tegen spint zullen de komende jaren van het toneel verdwijnen. We moeten daarom vlot werk maken van een bestrijdingsstrategie waarbij de inzet van alternatieve en biologische middelen centraal staat.” Dat zegt Nico van Geest, fruitteelt specialist bij Agrifirm. In hun nieuwe strategie staan minerale olie, Flipper en Siltac SF centraal.

“De laatste jaren zien we een gestage toename van spint. Niet alleen in appel, maar ook in peer. Maar hoe dat komt, is nog steeds niet helemaal duidelijk.” Nico van Geest geeft in een paar zinnen weer hoe moeilijk grijpbaar het spintprobleem in de fruitteelt is. Langere en hetere zomers? Niet genoeg natuurlijke vijanden? Het zijn volgens hem gedeeltelijke verklaringen voor de opkomst van spint, maar het ‘complete plaatje’ met alle oorzaken ontbreekt vooralsnog.

Feit is dat de noodzaak om spint beheersbaar te houden de komende jaren alleen maar groter zal worden. Daar komt bij dat er steeds minder middelen tegen spint beschikbaar zijn en dan met name de sterkere (correctie-)middelen. “Om voorbereid te zijn op de toekomst zullen we een strategie moeten gaan volgen die minder afhankelijk is van chemie en meer gebruikt maakt van biologische middelen in combinatie met natuurlijke vijanden. Anders gezegd: we moeten naar een toekomstbestendige spintbestrijding, met middelen die een lagere impact hebben op het milieu.”

spint
Zodra spint aan bladeren zuigen beschadigen ze de cellen. De bladeren drogen hierdoor uit en krijgen een bruine gloed. Bij een zware aantasting neemt de vitaliteit van de boom af, komen de vruchten moeilijker op kleur en vermindert de kwaliteit van de nieuw gevormde knoppen.

Nieuwe strategie

Vanuit het Expertiseplatform Fruit & Vruchtbomen doet Agrifirm al meerdere jaren onderzoek naar mogelijkheden om spint middels een ‘alternatieve, minder belastende strategie’ te beheersen. Binnen deze strategie staan minerale olie en het biologische middel Flipper (+ Dynex) centraal – in afwisseling met Siltac® SF. “De afgelopen jaren hebben we gezien dat we met deze middelen en met hulp van natuurlijke vijanden zoals roofmijten, de spint beheersbaar kunnen houden. Voorwaarde is wel dat je vroeg begint met de bestrijding en er vervolgens goed bovenop zit. Alleen in noodgevallen, wanneer de druk echt te hoog wordt, is dan nog een correctiemiddel nodig” , zo geeft Van Geest de resultaten weer.

spint
Van Geest controleert een rij appelbomen op spint-eieren. “Dit jaar zien we opnieuw vrij veel eieren – met name op percelen die al langer kampen met spint. Vroeg starten met minerale olie is belangrijk: alle eitjes die daardoor niet uitkomen betekent winst verderop in het seizoen.”

Vroeg starten met minerale olie

Belangrijk is om al vroeg in het voorjaar, rond eind maart, te starten met minerale olie. “Alle spint-eitjes die daardoor niet uitkomen, betekent winst voor verderop in het seizoen”, zo geeft Van Geest aan. Als optimale spuittijdstip noemt hij het moment dat je het zogezegd ‘nog net aandurft’ qua gewasontwikkeling en dan het liefst in het stadium dat de eieren op het punt staan om uit te komen. “Op dat moment is spint het meest gevoelig en bereik je het beste resultaat.”

De tweede bespuiting is met Flipper (+ Dynex). Het optimale tijdstip hiervoor is kort voor de bloei, meestal rond half april. “In dat stadium zijn de jonge, actieve mijten doorgaans het meest gevoelig voor Flipper”, aldus Van Geest. Verder is belangrijk dat het middel solo wordt toegepast en dat de spuittechniek zodanig op orde is dat alle spint ook echt geraakt wordt.

De derde bespuiting met Siltac® SF volgt na de bloei, rond begin mei. “Hiervoor gelden dezelfde toepassingsvoorwaarden als voor Flipper, dus voldoende water, goed raken en toepassen bij sneldrogend weer”, zo verduidelijkt de adviseur nog maar eens.

Hierna worden Flipper en Siltac beide nog een keer toegepast, met een min of meer een wekelijks interval. Tegelijkertijd moeten de natuurlijke vijanden van spint en dan vooral roofmijten, steeds meer het bestrijdingswerk gaan overnemen.

spint

Druk laag houden

Hoewel de strategie de afgelopen jaren goed heeft gewerkt en een andere aanpak van spint dus goed mogelijk is, staat of valt het succes bij de juiste mindset van de teler (en adviseur), zo benadrukt Van Geest. “Essentieel binnen deze strategie is dat de spintdruk voortdurend laag wordt gehouden. Dat vraagt niet alleen om veel monitoren, maar vereist ook goed onderling overleg over zaken als perceelgeschiedenis en ervaringen van de teler. Ook belangrijk is de vraag hoeveel risico’s een teler wil nemen als de spintdruk hoger dreigt te worden.”

Van Geest benadrukt nogmaals dat het nieuwe systeem prima werkt, maar begrijpt ook dat telers correctiemiddelen als Cantack, Movento of Batavia achter de hand willen houden. Daar tegenover zet hij echter de vraag: hoe lang hebben we die correctiemiddelen nog? En ook: moet je net zo lang wachten met het toepassen van alternatieve strategieën totdat het echt móet? “Beter is om er nú mee te leren werken en er vertrouwen in te krijgen. In mijn ogen is de enige toekomstgerichte optie: je moet ermee aan de slag.”

Siltac SF is een geregistreerd handelsmerk van ISA Nanotech

biedt telers in Nederland het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Hoofddorp is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.  Meer informatie over Bayer CropScience  * Bayer CropScience levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer over Bayer Cropscience

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin