‘Sparen, in privé of in de IB-onderneming?’

21-04-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Seegers
Pieter Seegers fiscalist
Foto: ANP
Foto: ANP

Sparen. Als je pech hebt kost het je geld in plaats van dat het je geld oplevert. Dat komt door de belastingheffing op spaartegoeden.

Door het lage rendement op spaargeld wordt in privé in Box 3 vaak meer belasting betaald dan dat er aan rendement op spaargeld ontvangen wordt. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) kan het dan aantrekkelijker zijn om te sparen in de onderneming. Dit is onder voorwaarden mogelijk. Het belastingtarief is in verreweg de meeste gevallen hoger dan de ontvangen rente.

Heffing in winstsfeer

De belastingheffing over een zakelijke spaarrekening verloopt anders dan over een spaarrekening die in privé gehouden wordt. Wanneer ondernomen wordt vanuit bijvoorbeeld een eenmanszaak, is er enige keuzevrijheid of het spaargeld behoort tot het ondernemingsvermogen of dat het als privévermogen wordt gezien. Wanneer het geld als ondernemingsvermogen gezien kan worden, dan is de ontvangen rente onderdeel van de winst. Over deze winst wordt inkomstenbelasting geheven. Het resultaat is dat over de daadwerkelijk ontvangen rente effectief maximaal zo’n 45% inkomstenbelasting wordt geheven. En omdat de rente zo laag is, kan de heffing in de winstsfeer gunstiger zijn dan de forfaitaire heffing in privé.

Niet onbeperkt sparen in onderneming

Let wel op dat er niet onbeperkt gespaard kan worden in de onderneming. Er moet een aanleiding zijn om het geld in de onderneming te houden. Anders gezegd ‘er moeten zakelijke overwegingen zijn’. Denk daarbij aan het aanhouden van geld met het oog op investeringen, die u wilt gaan doen. Ook het aanhouden van geld om aan betalingsverplichtingen te voldoen is een reden om een reserve op te bouwen in uw onderneming.

Op de keper beschouwd is het maar een vreemde zaak dat je meer belasting moet betalen dan dat er daadwerkelijk als inkomsten binnen komen. Naar ik heb begrepen is dit bij de huidige kabinetsformatie één van de zaken die alle partijen willen aanpakken. Hopelijk gebeurt dat snel.

Meer over


Beheer