Doorgaan naar artikel

Spanje breidt productie en export paprika verder uit

-

-

Spanje benadrukt graag dat het de grootste en meest betrouwbare leverancier van paprika is in Europa, die in staat is jaarrond te leveren. Groenten & Fruit zocht uit in hoeverre dat beeld door cijfers wordt ondersteund.

Volgens exportkoepel Fepex verscheepten de Spanjaarden in 2018 in totaal 745.000 ton paprika de grens over. Ruim 80% belandt binnen de Europese grenzen. Duitsland gaat nog altijd ruimschoots aan kop, met een aandeel van 35%. Goede tweede is Frankrijk dat 14% voor zijn rekening neemt, gevolgd door Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Respectievelijk goed voor een aandeel van 10 en 9%.

Duitsland en Polen vallen op

Kijken we naar de importstatistieken van de afzonderlijke EU-lidstaten (Eurostat), dan zien we dat van de 6 grootste afnemers in Europa vooral Duitsland en Polen opvallen wat betreft hun aandeel. Polen is de snelste stijger. Vergeleken met het 3-jarig gemiddelde (2015-2017) importeren de Oost-Europeanen in 2018 ruim 32% meer paprika uit Spanje. Duitsland doet in diezelfde vergelijking 13% meer. Volgens Fepex zou Duitsland in 2018 zelfs ruim 12% meer paprika afnemen dan het jaar daarvoor. Eurostat houdt het op een groei van nog net geen 11%. Alhoewel deze cijfers dus enigszins afwijken, blijkt dat er nog steeds groei zit in de afzet naar de markt waar Nederland en Spanje elkaar het felst beconcurreren.

Groei in april en mei

We zoomen wat meer in op de situatie in Duitsland. Want waar zit de groei precies? We zien dan dat Spanje met name groei kent in de uitvoer in de maanden april en mei. In deze maanden is de Duitse import van Spaanse paprika in 2018 met 36% toegenomen (vergeleken met de periode 2015-2017). Kijken we naar de groei in een jaar tijd, dan is die met een kleine 20% eveneens opvallend te noemen.

Alleen juli en augustus nog groei

De poging van de Spanjaarden om de jaarronde levering naar Duitsland dicht te metselen, lijkt evenwel nog niet te slagen. Sterker: in de maanden juni tot en met augustus is er in de uitvoer juist een daling van ruim 12% te zien.

Nederland lijkt in de zomermaanden nog steeds een stevige positie te behouden, maar heeft in het – doorgaans meer rendabele – voorjaar (maart tot en met mei) het nakijken. Ten opzichte van het 3-jarig gemiddelde daalde de import van Nederlandse paprika in deze maanden met een kleine 17%. En ook juni is de uitvoer naar het buurland met 20% gedaald. Alleen de maanden juli en augustus kennen nog groei.

Aanvoer van paprika's op een Spaanse veiling. - Foto: Gerard Boonekamp

Aanvoer van paprika’s op een Spaanse veiling. – Foto: Gerard Boonekamp

Concurrentie met Nederland heeft een prijs

Of de Spanjaarden rijk worden van die verstevigde exportpositie in paprika, valt te betwijfelen. Volgens de veilingcijfers in Almería leverde rode paprika van het exporttype California in april en mei 2016 gemiddeld € 0,57 en € 0,73 op. In 2017 respectievelijk € 0,55 en € 0,39 en in 2018 slechts € 0,33 en € 0,45 per kilo. Ter vergelijking: de middenprijs voor hetzelfde type was in het seizoen 2017/2018 € 0,68 euro per kilo en het seizoen 2016/2017 zelfs € 0,91. De concurrentie met Nederlandse paprika heeft dus wel een prijs.

Productiegroei in Spaanse gebieden

Ondertussen lopen de productiecijfers in de belangrijkste tuinbouwgebieden nog steeds op. In Almería steeg de paprikaproductie in 2018 nog met ruim 5,5%. In Murcia was er in 2017 sprake van een groei van 23%. Meer recente cijfers heeft het lokale ministerie van landbouw nog niet beschikbaar. Wel blijkt uit exportgegevens van Fepex dat Murcia, ondanks een gestegen productie, in 2017 nog een daling kende in de uitvoer van paprika van 8%. In de eerste negen maanden van 2018 is de export uit deze regio licht gestegen. De export van paprika uit de regio Almerìa steeg in dezelfde periode met 12,5% ten opzichte van 2017.

Beheer
WP Admin