Doorgaan naar artikel

Sombermakende impactanalyse

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

CDA-Kamerleden Bontenbal, Boswijk en Van Dijk hebben op 14 maart Kamervragen gesteld aan de regering over de uitkomsten van de impactanalyse van de voorgenomen fiscale maatregelen in de energiebelasting op de glastuinbouw uitgevoerd door Wageningen Economic Research. Na uitstel op de beantwoording door de betrokken bewindslieden van Financiën, Landbouw en Energie en Klimaat, kwam er uiteindelijk op 31 mei dan toch een antwoord.

Het komt er in het kort op neer dat de verlaagde energiebelasting op ketelgas en de inputvrijstelling op de wkk gewoon worden afgeschaft. Weliswaar niet volledig per 2025, maar de fiscale maatregelen moeten in 2030 volledig ‘ingegroeid’ zijn. Ingegroeid betekent dat we er dus wat langer over gaan doen, voordat we als glastuinbouwbedrijf dezelfde energiebelasting op aardgas gaan betalen als huishoudens, dus zo’n 50 cent per kuub gas.

Met name de batterijen hebben echter nog een lange weg te gaan, voordat ze de pieken in vraag én aanbod in elektra kunnen afvlakken

Batterijen

In de beantwoording wordt wel het belang onderkend van wkk’s voor de leveringszekerheid en de flexibiliteit. Maar tegelijkertijd worden ook de CO2-vrije alternatieven zoals batterijen en vraagsturing genoemd. Met name de batterijen hebben echter nog een lange weg te gaan, voordat ze de pieken in vraag én aanbod in elektra kunnen afvlakken. Dat gaat echt niet lukken voor 2030, maar intussen worden door deze fiscale maatregelen de wkk”s wel de nek omgedraaid.

Europa heeft laatste woord

Zelfs al zou er enig uitstel vanuit de regering komen, dan nog heeft Europa het laatste woord of dit niet ongeoorloofde staatsteun is. Al met al antwoorden waar we als sector niet vrolijk van worden. Deze beantwoording is onder verantwoording van Marnix van Rij, Piet Adema en Rob Jetten opgesteld, ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat de laatste de dikste vinger in de pap heeft gehad.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Image
Bert Doelman

courgetteteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin