Doorgaan naar artikel

SodM rapporteert over strenger toezicht aardwarmte

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Toezichthouder SodM oordeelde in 2018 over meer vergunningen voor aardwarmte, maar moest ook vaker optreden.

In 2018 hield Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezicht op aardwarmte. In het jaarverslag van 2018 blijkt dat uit de resultaten. De toezichthouder deed in 2018 in totaal 38 inspecties op 17 verschillende aardwarmtelocaties. Bij deze inspecties constateerde SodM dat diverse ondernemingen in de productiefase nog moeten leren werken met een ontwikkeld zorgsysteem. Ook bleek dat rapportage- en monitoringsverplichtingen in enkele gevallen ondermaats was en dat de kennis van wet- en regelgeving nog niet op orde was. Toch ziet SodM ook dat het zorgsysteem dat door branchekoepel Dago is opgesteld, is ingevoerd bij de aardwarmtebedrijven. De professionalisering is daarmee ingezet, aldus SodM.

Stilleggingen

In 2018 legde SodM verschillende putten stil. Zo was er gevaar voor weglekken van opgepompt water door corrosie van de pijpen. In glastuinbouwgebied Grubbenvorst legde SodM uit voorzorg een aardwarmteproject stil nadat in de omgeving aardbevingen waren geconstateerd.

Professionalisering ingezet

In 2018 zijn er voor diverse geothermielocaties 1 of meerdere incidenten of bijna ongevallen gemeld aan SodM. Dit heeft in enkele gevallen geleid tot een interventie of waarschuwing. Het betrof vooral arbo-gerelateerd incidenten.

SodM is afgelopen jaar verder gestart met het opstellen van richtlijnen voor verbeterde geothermie-putten en komt later dit jaar met onderzoeksresultaten naar risico’s van ultradiepe aardwarmte.

Meer projecten in de pijplijn

De toezichthouder gaf in 2018 voor 33 nieuwe projecten een advies voor een opsporingsvergunning. Dat is een flinke stijging, constateert SodM. Bij een aantal van deze adviezen oordeelde SodM dat het competentieniveau binnen de onderneming of een seismische risicoanalyse nog niet op orde was. Het advies was dan de vergunning onder voorwaarden te verstrekken, maar er is ook negatief geoordeeld.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin