Doorgaan naar artikel

SodM: aardwarmtebedrijf meldt incidenten te laat

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt het niet tijdig melden van 2 incidenten op een aardwarmtebedrijf onacceptabel.

Toezichthouder SodM heeft een persbericht gestuurd over het optreden tegen Geothermiebedrijf Wayland Energy in Bergschenhoek. Dat bedrijf zou 2 incidenten niet tijdig hebben gemeld. Daardoor is een dwangsom van € 2.500 verbeurd verklaard. Dat zal ‘zo nodig worden geïnd’, schrijft SodM. Het geothermiebedrijf kon zelf niet reageren. Sinds 2018 levert Wayland Energy warmte aan glastuinbouwbedrijven in de Overtbuurtsepolder in Bergschenhoek.

Fakkel omgevallen na storm

Als gevolg van 2 voorjaarsstormen zijn op 19 februari 2022 2 van de 3 voeten van de fakkel losgescheurd van de fundatie. De fakkel is vervolgens omgevallen en tot stilstand gekomen tegen een naastgelegen leiding, stelt SodM. De toezichthouder vindt dat Wayland melding had moeten doen bij de toezichthouder.

SodM had toezicht moeten houden bij het opnieuw opstarten van de installatie. Een tweede voorval was minder groot. Na het afgaan van het brandalarm een dag voor Kerstmis 2022, werd de installatie ook stilgelegd. Daarvan werd op 3 januari 2023 melding gedaan en niet binnen 24 uur. Wel heeft het aardwarmtebedrijf de voorvallen geregistreerd in de daarvoor bedoelde incidentenformulieren, waardoor SodM deze kan reconstrueren.

Tweede dwangsom

Daarnaast hebben inspecteurs van SodM tijdens een rondgang over het terrein in Bergschenhoek vastgesteld dat een aantal wijzigingen was doorgevoerd. Het kwam niet meer overeen met de situatie die aangevraagd en vergund was. Daarbij gaat het om het verplaatsen van bouwwerken, zoals een opslagcontainer voor chemicaliën en een waterbuffersilo. Voor deze overtreding is een dwangsom verbeurd verklaard van € 1.500.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin