‘Sneller vergunning door één omgevingswet’

17-06-2014 | Laatste update op 14-09 | |
‘Sneller vergunning door één omgevingswet’

De vele wetten en regels die te maken hebben met de ruimtelijke ordening en leefomgeving gaan op in één nieuwe wet. Door die Omgevingswet moet het verkrijgen van een vergunning straks sneller en makkelijker gaan.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het bijbehorende wetsvoorstel dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens haar maakt de nieuwe wet complexe en verbrokkelde regelgeving eenvoudiger en efficiënter en houdt deze rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei of juist een daling van het aantal inwoners in een bepaald gebied. “De totstandkoming van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848”, zei Schultz bij de presentatie van haar voorstel.

Nu zijn er 26 wetten, 4.700 artikelen, 120 algemene maatregelen van bestuur en 120 ministeriële regelingen die over de leefomgeving gaan. De eerste van die reeks, de Mijnwet, stamt uit 1810. De Omgevingswet, waarin veel van die wetten en vaak verouderde bepalingen opgaan, telt nog maar 349 artikelen, 4 algemene maatregelen van bestuur en ongeveer 10 ministeriële regelingen.

Bepaalde procedures kunnen nu nog wel eens eindeloos duren. Ook daar moet een einde aan komen door de nieuwe wet. Als bijvoorbeeld een school in een woonwijk wil uitbreiden en het is nodig om daarvoor bomen te kappen en extra uitritten te maken, dan zouden daarvoor nu drie omgevingsvergunningen nodig zijn. Die procedure zou een half jaar duren. Straks gaat het om één vergunning en duurt het al met al 8 weken, aldus het ministerie.

De komst van de Omgevingswet betekent dat het hele stelsel van ruimtelijke regels moet worden herzien. Het duurt naar verwachting enkele jaren voordat alles is geregeld en werkt.

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
Meer over


Beheer