Doorgaan naar artikel

‘Snelle groei zachtfruit’

Bramenplant in een kas. - Foto: Roel Dijkstra

Bramenplant in een kas. - Foto: Roel Dijkstra

Door de hoge temperaturen en de grote hoeveelheid straling in maart is in het zachtfruit de ontwikkeling van de planten erg snel gegaan.

In de bedekte teelten van framboos en braam was het mogelijk om met een beperkte energie-input toch voldoende snelheid te maken door deze groeizame omgevingsfactoren.

Hierbij is het wel belangrijk dat tijdens de teelt rekening wordt gehouden met factoren zoals watergift en bemesting. Deze moeten goed afgestemd worden op de behoefte van de planten. Door de hoge energieprijzen zijn bedrijven anders gaan denken en telen om de benodigde energie-input te beperken. Door meer gebruik van het schermdoek, langer de ramen knijpen en ventilatoren kan een actief kasklimaat worden gerealiseerd met minder energie.

Nachtvorstschade beperken

In de buitenteelten van rode en blauwe bes is de ontwikkeling ook goed zichtbaar. Tijdens het schrijven van deze column wordt natte sneeuw en nachtvorst voorspeld. De stand van het gewas kan risicovol zijn voor het ontstaan van vorstschade. Beregenen, vuurpotten of kappen dichtmaken kunnen bijdragen aan het beperken van de schade.

Hoewel aan de buitenkant van de bloemknop misschien geen vorstschade te zien is, is het mogelijk dat de binnenkant van de bloemknop wel bevroren is. Door het gewas te controleren kan mogelijke vorstschade zo veel als mogelijk worden beperkt.

Beheer
WP Admin