Doorgaan naar artikel

Sneeuw als risico opnieuw op de kaart

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Zondag 7 februari 2021 gaat de boeken in als vervelende sneeuwschadedatum voor kassen. Voor de kas van verzekeraars is dat een lastig begin van het kalenderjaar.

Schade aan kassen en gewassen na de sneeuwval 7 februari bedraagt vele tientallen miljoenen euro’s. Eén op de acht bedrijven meldde schade. Marktleider Interpolis ontving voor € 40 miljoen aan meldingen. Zij beheren ruim meer dan de helft van de glastuinbouwmarkt.

Bijzondere claims

De sneeuwjacht van 7 februari heeft ook bijzondere claims gebracht. Er zijn bedrijven met alleen stormdekking en niet voor sneeuw. Hoe gaan verzekeraars daarmee om? Zonder storm was er geen schade, stellen de getroffenen.

Agriver laat weten die speciale claims te onderzoeken. De directie buigt zich over het besluit van storm- of sneeuwschade. Ook na herhaaldelijke verzoeken kon Agriver dat niet toelichten.

Het lijken echter uitzonderingen. Verreweg de meeste bedrijven hebben wel een sneeuwdekking, mits de kas niet ouder is dan ongeveer 20 jaar. Daardoor is toch niet elk bedrijf volledig verzekerd, blijkt uit een rondvraag. Verzekeringsbedrijven koppelen doorgaans de polissen kas- en gewasverzekeringen in steeds striktere voorwaarden, dus het omhulsel en de productie.

Tekst gaat door onder de foto

Ondanks fors stoken in de nacht van 6 op 7 februari werd de sneeuwdruk te groot voor de kas van Drenthe Growers. - Foto: Ruud Ploeg

Ondanks fors stoken in de nacht van 6 op 7 februari werd de sneeuwdruk te groot voor de kas van Drenthe Growers. – Foto: Ruud Ploeg

Geen sneeuwdekking

In Oost-Nederland viel relatief veel sneeuw. Zo ook in Erica. De meeste bedrijven hebben sneeuwdekking. Al weet Cees Ruhé, voorzitter van de regionale afdeling van Glastuinbouw Nederland, dat een aantal bedrijven wel claimde, maar niet de verzekering op orde had. Ze bleken geen sneeuwdekking te hebben.

Een ander bedrijf had glasschade en bewust geen verzekering. “Deze sprong er met de schade en bespaarde premies nog goed uit.” Een enkel bedrijf is in een lastige discussie beland met de verzekeraar. Of dat over de dekking sneeuw- of stormschade gaat, is niet duidelijk.

Komkommerteler Koos de Vries van Drenthe Growers in Erica had zijn gewas- en kasverzekeringen juist in december geactualiseerd met Interpolis. Een brede dekking voor het hele bedrijf met een laag eigen risico van € 4.000. Dat maakt het nu ook makkelijk om schade af te wikkelen met de verzekeraar.

De hele zijkant ligt eruit. De kopgevels moeten vervangen worden. Het is een heidens karwei

Een overeenstemming over de vervolgschade is al bereikt. De Vries: “Tot week 21 zijn we verzekerd, die deal is gemaakt. De kas moet eerst klaar zijn. De hele zijkant ligt eruit. De kopgevels moeten vervangen worden. Het is een heidens karwei.”

Tekst gaat door onder de foto

De hele zijkant lag eruit op 7 februari. De kopgevels moeten vervangen worden. - Foto: Ruud Ploeg

De hele zijkant lag eruit op 7 februari. De kopgevels moeten vervangen worden. – Foto: Ruud Ploeg

Nieuwbouw

De Vries overweegt nieuwbouw. Hij heeft offertes opgevraagd. De tijd dringt evenwel. Week 21 is de normale teeltwisselingsperiode. Als de kas dan niet is hersteld, is de verdere omzetschade voor de teler. Het ligt voor de hand dat nieuwbouw dan nog niet is afgerond.

Het nabij gelegen bromeliabedrijf Meeuwissen heeft de opdracht voor nieuwbouw al verstrekt. De 1 hectare grote breedkapper die bezweek wordt vervangen door een minder kwetsbaar kassysteem. Die nieuwbouw is in week 30 klaar.

Alleen GMO-telers subsidie op verzekering

Het bedrijf Drenthe Growers levert aan Oxin Growers, de GMO-gecertificeede afzetorganisatie. Eigenaar De Vries krijgt daarmee Europese GMO-subsidie op een deel van de premiebetaling. De GMO-subsidie beslaat het deel gewasverzekeringen, niet op de kasverzekeringen, blijkt uit navraag. Voor gewasverzekeringen is 50% van de premie subsidiabel onder het onderdeel crisispreventie van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO).

Toch heeft telersvereniging Oxin Growers geen signaal dat telers zich beter verzekeren door de GMO-subsidie. “Het onderdeel gewasbescherming dat in aanmerking komt voor de GMO-subsidie is maar een klein onderdeel van het totaalpakket aan verzekeringen. Wij zetten de GMO in om onze leden te stimuleren het onderdeel gewasverzekering en hagelverzekering mee te nemen in dit totaalpakket om zo ook dit financiële risico af te dekken. Het is echter geen verplichting”, verklaart Ton van Dalen, directeur van Oxin Growers.

Eigen risico van half miljjoen euro

Een familiebedrijf maakt ook een andere afweging over risico’s dan een grotere vennootschap, verklaart een verzekeringsagent. Als een familiebedrijf € 5.000 extra moet betalen, omdat het geen beperkt eigen risico heeft, tikt het door in het familie-inkomen.

De verschillen in eigen risico worden ook steeds groter. Grote bedrijven met meerdere vestigingen kiezen steeds vaker voor een hoog eigen risico van bijvoorbeeld een half miljoen euro. Die bedrijven zijn minder kwetsbaar door de gespreide ligging van de opstal. Daarentegen worden risico’s ook steeds groter.

37% herverzekerd

Interpolis meldde recent hoeveel van de schadeclaim van € 40 miljoen herverzekerd is. Die herverzekering keert nu € 15 miljoen uit. Het laat zien hoeveel risico’s verzekeraars willen lopen in klimaatverandering. Voor Interpolis betekent het dat iets meer dan 37% van de schade is herverzekerd.

Interpolis is verplicht de herverzekering te melden. Vaak is het Duitse Gartenbau de herverzekeraar voor glastuinbouwpolissen in Nederland. Door de steeds hogere risico’s in glastuinbouw met grotere en modernere bedrijven staan niet veel herverzekeraars open voor deze risico’s.

Bijzonder voor Westland

Dat dit jaar ook zoveel sneeuw in Westland viel, is bijzonder te noemen. Afgemeten aan de verdeling in het Westland hebben groentetelers veel minder schade van de sneeuw geleden dan siertelers.
Westland Adviesgroep in ’s-Gravenzande ontving ruim 60 schademeldingen, waarvan het merendeel sierteeltbedrijven. Van de meldingen zijn er 10 Westlandse glasgroenteteeltbedrijven met voornamelijk glasschade en nauwelijks gewasschade. Er zijn geen kassen ontzet in glasgroenten, mogelijk doordat dit warme teelten zijn. Hier en daar is wel wat schermdoek kapotgegaan.
Wel is het nog even afwachten of er vanuit de goot geen schimmelziektes, bijvoorbeeld Phytohptora, met de sneeuw de kas in zijn gevallen en later alsnog voor gewasschade zorgen, liet tussenpersoon Westland Adviesgroep in ’s-Gravenzande weten.

Beheer
WP Admin