Smart Grid Westland kan nu echt (bijna) van start

19-09-2018 | Laatste update op 04-08 | |
Belichten vanuit het net in plaats van met een wkk kan met de Smart Grid Westland een aantrekkelijke optie worden. - Foto: G&F
Belichten vanuit het net in plaats van met een wkk kan met de Smart Grid Westland een aantrekkelijke optie worden. - Foto: G&F

Na lang wachten heeft ACM een belangrijke horde genomen op weg naar flexibeler gebruik van het stroomnet.

Gisteren heeft de Autoriteit Consument en Markt een ontwerpbesluit gepubliceerd voor een ontheffing van een deel van de Tarievencode elektriciteit. Hierdoor kan Westland Infra Netbeheer het project Smart Grid Westland van start laten gaan. Tot 29 oktober kunnen belanghebbenden er een zienswijze op indienen.

De ACM belegt op 11 oktober een hoorzitting voor belanghebbenden die mondeling op dit ontwerpbesluit willen reageren. Mochten er geen zwaarwegende bezwaren zijn, dan kan dit najaar een pilot van start met 25 bedrijven.

Netverzwaring om de hoek

Het is tot nu toe zo dat klanten betalen voor de maximale capaciteit die ze op enig moment in het jaar nodig denken te zullen hebben. Op al die maximale contractcapaciteit wordt het energienet ingericht. Dat leidt er in het Westland toe dat een netverzwaring nodig lijkt. Maar die maximale capaciteit is niet op alle momenten in gebruik. Door hier flexibel en intelligent op in te spelen, wordt de capaciteit geoptimaliseerd, door middel van stuursignalen.

Kwartier lang intekenen

Kern van Smart Grid Westland is dat bedrijven met een flexibele energievraag elke dag buiten hun per jaar afgesloten maximale contractcapaciteit extra stroom kunnen afnemen op momenten dat het net die extra vraag aankan. Die momenten worden een dag van tevoren aan de deelnemende bedrijven bekend gemaakt: het zogeheten ‘stoplicht’ gaat dan een kwartier lang op groen.

Tekst gaat verder onder tweet

ACM: ‘Model breder uitrollen’

De ACM is na lang overleg tot de conclusie gekomen dat het SGW-model op een positieve manier kan bijdragen aan de energietransitie. Als blijkt dat het SGW-model zorgt voor efficiënter netgebruik door afnemers en netverzwaring kan worden voorkomen of uitgesteld, dan kan het model volgens de ACM breder worden uitgerold.

Gefaseerd van start

In het besluit wordt een gefaseerde uitvoering van Smart Grid Westland voorzien. In de eerste fase kunnen 25 bedrijven meedoen, in de tweede fase 100 en daarna kunnen alle bedrijven met de juiste aansluiting meedoen. Het voordeel voor de klant is dat er extra mogelijkheden komen voor het inzetten van stroom in de behoefte aan elektriciteit of via Power to Heat ook aan warmte. Op termijn zou ook voor gas en voor CO2 een Smart Grid geopend kunnen worden.

Ook kleinere tuinders kunnen meedoen in de pilot

“Als het licht echt op groen gaat, kunnen we misschien in november al van start”, zegt Nicolette van Veen van Westland Infra. “Tuinders en andere bedrijven met de juiste aansluiting (de tariefcategorieën MS en Trafo MS/LS, dat zijn vrijwel alle tuinders, maar ook veel andere bedrijven, red.) kunnen zich dan inschrijven, waarna via een tombola met een notaris erbij er 25 worden ingeloot. Ook kleinere tuinders kunnen dus in de pilot al meedoen.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer