Doorgaan naar artikel

Smart farming zonder monopolie

Precisielandbouw is al sinds jaar en dag een innovatieve oplossingsrichting voor vermindering van milieubelasting door telers.

Innovatie betekent in deze context dat je het mogelijk maakt dat je de productie gelijk houdt, terwijl je de input of de ongewenste output en daarmee de milieubelasting terugbrengt. Precisielandbouw richt zich met name op het eerste.

Door precies op de juiste plek te doen wat nodig is, maar niet waar het niet nodig is, voorkom je teloorgang van de middelen die je inzet. In de broccoliteelt heb je bijvoorbeeld rijpaden waar je toch niet teelt. Daar hoef je dus ook geen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Dit is nog relatief simpel. Lastiger wordt het als je bijvoorbeeld bij een onkruidbestrijding alleen de plek meeneemt waar ook onkruid staat. Want hoe weet je techniek waar het onkruid staat?

Een kapitaalintensieve aangelegenheid

Voortschrijdende technologische ontwikkelingen brengen dit soort toepassingen echter steeds dichterbij. Cameragestuurde schoffels en spotsprayers doen hun intrede al. De bottleneck is tot op heden het onderscheiden van het onkruid tussen het gewas. Het ontwikkelen van technologie om dit wel mogelijk te maken, is zoals je kunt begrijpen een kapitaalintensieve aangelegenheid. Eigenlijk wil een bedrijf de benodigde miljoenen hier alleen in steken, als ze vooraf met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan inschatten dat het geld ook weer wordt terugverdiend. Voor een beursgenoteerde onderneming is het enkel interessant als door het verkrijgen van een monopolie op de technologie de toekomstige winsten aan de aandeelhouders kunnen worden gegarandeerd. Die winst is vooral te generen door het vergaren en vervolgens verkopen van big data.

Marktmanipulatie

We zien dat dataplatforms enorme kracht hebben voor het transformeren van markten. We zien ook het risico dat dit doorslaat naar een monopoliepositie en misbruik tot zelfs marktmanipulatie. De ontwikkeling van smart farming biedt enorme duurzaamheidskansen, maar deze kunnen niet verwezenlijkt worden totdat dit bij wet is geregeld. Als ik eerst data moet verzamelen voor een multinational en daarna zelf weer moet betalen om die data te gebruiken, dan is het voor mij als teler namelijk niet interessant.

Share this

Afbeelding
Peter Verschuren

broccoliteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin