Sluitkoolplatform op zoek naar duurzame koolteelt

03-10-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Het project ‘Op weg naar een duurzame koolteelt’ maakt dit jaar onderdeel uit van het sluitkoolplatform. Het project staat model voor waar het in de (sluit)kool naar toe moet. En daar dragen de overige proeven op het sluitkoolplatform 2017 hun steentje aan bij.

In de zomer is het project ‘Op weg naar een duurzame koolteelt’ gestart. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project en Proeftuin Zwaagdijk voert het uit. Het project is gestart met een inventarisatie van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden in gangbare en biologische koolpercelen.

Op het sluitkoolplatform werden op 22 september de eerste resultaten getoond. Zweefvliegen blijken vrij algemeen voor te komen, roofmijten en Oriussoorten werden ook aangetroffen. Andere natuurlijke vijanden waar naar gekeken wordt, zijn gaasvliegen en lieveheersbeestjes.

Zweefvliegen blijken in sluitkool vrij algemeen voor te komen, roofmijten en Oriussoorten werden ook aangetroffen. - Foto's: Stan Verstegen

Zweefvliegen blijken in sluitkool vrij algemeen voor te komen, roofmijten en Oriussoorten werden ook aangetroffen. – Foto’s: Stan Verstegen

Middelen tegen trips

Trips is in sluitkool dit jaar een groot probleem. Op het sluitkoolplatform is de effectiviteit van spuitschema’s met elkaar vergeleken in het (gevoelige) ras Eton. Een praktijkschema met Movento, Calypso en Tracer komt daar bij de beoordeling op 30 augustus qua aantal tripsen per plant (3 stuks) en percentage schade per plant (8%) goed in naar voren.

De beoordeling is vergelijkbaar met het object met het experimentele middel A; telers snakken naar de toelating ervan. Dat zou een welkome aanvulling zijn op het bestaande pakket.

Voor experimenteel middel B loopt ook een aanvraag, maar de toelating daarvan zal nog wat langer op zich laten wachten. Dat middel ligt in onder andere in een combinatie met Movento en Tracer. Dat schema is vergelijkbaar met de combinatie van middel A, Movento en Tracer.

Het experimentele groene middel F haalt in het spuitschema met alleen maar dat middel een vergelijkbaar resultaat als onbehandeld. In combinaties met Movento en middel A en met Movento, middel B en Tracer plus middel F is de werking beter.

Enorme pieken

Uit de signaleringsmethodiek van Dacom blijken overigens enorme pieken in de tweede helft van augustus en begin september. De pieken vallen samen met de piek van vorig jaar, alleen zijn de gevonden aantallen vele malen groter dan vorig jaar in deze periode. Bij spuiten op waarneming werd een keer minder gespoten dan in de overige objecten.

Op het sluitkoolplatform dit jaar een proef met insecticiden tegen trips en fungiciden tegen Ligt Leaf Spot, Mycosphaerella en Alternaria.

Op het sluitkoolplatform dit jaar een proef met insecticiden tegen trips en fungiciden tegen Ligt Leaf Spot, Mycosphaerella en Alternaria.

Fungicidenproef

In de fungicidenproef wordt gekeken naar het effect van verschillende spuitschema’s op het optreden van Light Leaf Spot, Mycosphaerella, Alternaria en andere schimmels. In de spuitschema’s zitten chemische middelen, uitvloeiers, plantversterkers en bladmeststoffen.

Op 22 september stond het gewas nog vrij goed gezond en was er nog niet of nauwelijks sprake van Light Leaf Spot of een van de andere schimmels en waren de verschillen tussen de objecten minimaal. Het in de proef liggende biologische middel bleek wel gewasschade te veroorzaken.

De proef van 2016 werd op 16 mei 2017 beoordeeld op aantasting door Botrytis na de bewaring. Vorig jaar werden op 13 juli (Amistar Top), 3 augustus (Folio Gold), 24 augustus (Amistar Top) en op 19 september en 4 oktober (Folio Gold plus Rubis) behandelingen uitgevoerd. Bij de beoordeling gaven de objecten 50% Rudis, Folio Gold en Amistar Top plus Cetain; Rudis plus Infinito, Exp. Middel (Bayer) en Folio Gold en het object met twee weken spuitschema Syngenta significant minder Botrytis dan de objecten Rudis, Folio Gold, Amistar Top; Signum plus Agral Gold, Folio Gold en het object Amistar Top, Folio Gold, Amistar.

Bemestingsproef RoDeKo

Telersvereniging RoDeKo heeft haar bemestingsproef dit jaar herhaald. Hierin liggen vijf behandelingen in drie herhalingen. De behandelingen zijn per hectare:

  • NPK 200-0-150 (50 kilo N voor planten en 150 via kouters uit NTS),
  • 200-13-150 met FertiPhos in de plantveur (196 N uit NTS),
  • 200-13-150 met Next 18-14 (183,5 N uit NTS),
  • 200-13-150 met FertiPhos in de plantveur en aanvullend spuiten met 50 liter Humifirst (196 N uit NTS),
  • 200-13-150 met Next 18-14 in de plantveur en aanvullend spuiten met 50 liter Humifirst (183,5 N uit NTS).

De kali werd als Kali-60 ruim voor het planten toegediend. Er werd geen magnesium of extra zwavel toegediend. Het ras is Sting, geplant op 2 mei. Next 18-14 zou voor een vlottere weggroei moeten zorgen, maar dat blijkt dit jaar niet. Verder waren er op 22 september qua gewasstand nauwelijks verschillen te zien. De behandelingen worden later nog beoordeeld op productie en bewaarbaarheid.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer