Doorgaan naar artikel

Sloten gelden als landschapselement voor GLB

Het ministerie van LNV heeft besloten dat sloten, andere landschapselementen en onderhoudspaden in eigendom van de waterschappen en andere overheden in de Gecombineerde Opgave gelden als landschapselementen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In het nieuwe GLB worden landschapselementen in het bezit van waterschappen en andere overheden gezien als onderdeel van het perceel. Daarom komen ze in aanmerking voor subsidie en zijn ze te gebruiken om te voldoen aan de basiseisen. Ook zijn ze te gebruiken voor deelname aan de ecoregeling. Voorwaarde is wel dat het landschapselement binnen een straal van 5 meter grenst aan de rand van het betreffende landbouwperceel.

Enkele waterschappen, zoals de Waterschappen Scheldstromen, Hollands Noorderkwartier en Noorderzijlvest gaven agrarische ondernemers eerder al groen licht om dergelijke landschapselementen op te geven in de Gecombineerde Opgave.

Regeling voor alle waterschappen

LTO Nederland toont zich verheugd over het besluit van het ministerie van LNV. “Het is een goede ontwikkeling dat dit initiatief, dat al door verschillende waterschappen toegepast werd, nu bevestigd is en door LNV wordt ondersteund”, stelt Joris Baecke, portefeuillehouder Bodem en Water. Over de interpretatie van de voorwaarden ontstond eerder al discussie. “Er was sprake van ruis omdat advieskantoren verschillende signalen afgaven. Met deze bevestiging van LNV is elke twijfel weggenomen. We kunnen nu ook naar de volgende jaren kijken en het biedt duidelijkheid voor alle waterschappen.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin