Slecht beleid leidde tot faillissement Agrexco

09-02-2012 | Laatste update op 31-08 | |
Slecht beleid leidde tot faillissement Agrexco

Het faillissement van groente- en fruitexporteur Agrexco, dat in september 2011 bankroet werd verklaard, is volgens ingewijden te wijten aan mismanagement op het gebied van financiën en logistiek.

Dat hebben diverse bronnen onafhankelijk van elkaar bevestigd. Agrexco was een jaar geleden nog de belangrijkste Israëlische exporteur, met een geschat exportaandeel van 35 procent van de verse groente- en fruitmarkt.

Het bedrijf zou grote financiële risico’s hebben genomen, door onder meer de logistiek op een verkeerde manier in te richten. Zo heeft het bedrijf jarenlang schepen gehuurd, maar werd de transportcapaciteit onderbenut. Ook zou het bedrijf grote schulden hebben opgebouwd en was de onderneming qua personele bezetting te log geworden.

De onderneming was vijf jaar geleden nog verreweg de grootste speler op de Israëlische markt met een geschat aandeel van 70 procent. Andere partijen, waaronder Mehadrin Export (MTEX) en Arava, hebben zich inmiddels als belangrijke concurrenten gevestigd in de markt. Naar verluidt zijn er diverse partijen van Agrexco naar deze spelers overgelopen.

Ook zijn er door het faillissement van Agrexco nieuwe kleinere initiatieven ontstaan. De verwachting is dat de activiteiten door Agrexco deels voortgezet zullen worden, door de Bickel Group, dat Agrexco overnam en inmiddels een doorstart heeft gemaakt en opereert onder de naam Carmel-Agrexco.

Hoeveel telers en exporteurs zich achter het nieuwe initiatief zullen scharen, is nog onduidelijk. Veel zal afhangen van het vertrouwen dat de nieuwe eigenaar kan geven aan telers en afnemers.

Volgens ingewijden heeft de situatie voor bezinning in de sector gezorgd en zal het speelveld daardoor een drastische wijziging ondergaan. Israël had te maken met een sterk versplinterde afzet en meer dan honderd exporteurs. De verwachting is dat het komende jaar meer partijen hun krachten zullen bundelen, hetzij door fusies, dan wel door overname.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Brammert Waagmeester

Waagmeester
Brammert Waagmeester voormalig freelance marktredacteur


Beheer