Slappe winter zet brassicabelagers vroeg op scherp

02-04-2014 | Laatste update op 19-09 | |
Slappe winter zet brassicabelagers vroeg op scherp

Door het ‘lauwe’ weer in de afgelopen herfst en winter is de kans groot dat koolvliegen, koolmotten en slakken een vliegende start maken.

Adviseurs Maurits van Hout van CZAV en Hans de Vlugt van Syngenta waarschuwden er eind vorige week voor tijdens een bijeenkomst voor spruitentelers bij plantenkwekerij Combinations in ‘s-Gravezande. CZAV-specialist Peter Rottier wees op enkele wetenswaardigheden bij de onkruidbestrijding.

Koolmotten hebben vanwege het uitblijven van vorst een grote kans gehad om de winter te overleven. Ze doen dat in het popstadium. Eveens gunstig voor koolmotten is dat ze jaarrond beschikken over een groot aantal waardplanten. Beide werken in de hand dat de basisdruk vermoedelijk hoog zal zijn. Koolmotten goed bestrijden begint, aldus Hans de Vlugt, met tijdig starten met pyrethroïden. Een generatie bestaat uit de stadia: ei, larve, pop en volwassen insect. Deze cyclus duurt  bij 15 graden Celsius zo’n 27 dagen. Warmer weer verkort de cyclus aanmerkelijk.

Meteen aanpakken

Pas beginnen met spuiten nadat vreterij is waargenomen en poppen gevonden worden, is te laat omdat zich dan feitelijk al een generatie heeft gevestigd. Volwassen motten laten zich evenmin goed aanpakken, omdat ze de neiging hebben zich te verstoppen op plekken die met spuiten amper of niet te bereiken zijn.

Meest effectief is de aanpak van de rupsen, en dat in een zo vroeg mogelijk stadium. Koolmotrupsen doorlopen vier ontwikkelingstadia (L1 tot en met L4), waarbij ze elk volgend stadium minder gevoelig worden voor de toegelaten middelen. (Bij planten vanaf half april is bij de verwachting van een hoge koolmotdruk te overwegen om wat Karate Zeon toe te voegen aan de onkruidbestrijding, voegt Maurits van der Hout van CZAV hieraan toe). Voor Tracer tegen koolmot geldt eveneens de noodzaak op tijd te beginnen, om de generatieopbouw direct in de kiem te smoren.

Koolvlieg

De eerste koolvliegen zijn in maart al gevonden, voor Van der Hout aanleiding te adviseren voor de volle dosering Tracer op de tray (12,5 ml/1000 planten) en dat zo kort voor mogelijk voor het planten om aldus maximale duurwerking te realiseren. Dit advies geldt voor alle plantingen. Met Tracer op de tray wordt ook een goede basis voor de aanpak van koolmot gelegd.

Slakken

Slakken grondig aanpakken betekent eveneens vroeg beginnen, benadrukt hij. Staat er nog een groenbemester, dan is aan te raden zo’n twee weken voorafgaand aan het klepelen een behandeling uit te voeren, en deze behandeling voor het planten te herhalen.

Minder urgent, -want pas in 2015 aan de orde- is dat de huidige 6-procentsformulering voor methaldehydekorrels vervangen wordt door een 3-procentformulering voor 70 korrels per vierkante meter. Meer korrels per oppervlakte-eenheid verhoogt de kans dat slakken de korrels vinden. De op het komend najaar geplande Spruitkoolboulevard in Westmaas komen proeven te liggen waarin deze veronderstelling in de praktijk getoetst gaat worden. Hier zal ook worden gekeken hoe de werking van deze nieuwe formulering zich verhoudt tot Sluxx en Derrex. Het aantal toepassingen met methaldehydekorrels zal in 2015 eveneens worden verminderd. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, is nog onduidelijk.

Onkruid

Voor de onkruidbestrijding met glyfosaat bestaat de keus uit wel 25 verschillende merken, met een onderverdeling in duurdere en goedkopere formuleringen. Clinic (360 gram actieve stof per liter) is een bijvoorbeeld van een goedkopere formulering, duurder zijn Roundup +  (360 gram), Roundup Max (450 gram) en Roundup Ultimate (480 gram). Die prijsverschillen worden behalve door het verschil in actieve stof  veroorzaakt door de toevoeging van additieven als olie en uitvloeiers. Volgens CZAV-specialist Peter Rottier bieden de duurder soorten voordelen als snelle regenvastheid, werkzaamheid bij lage temperaturen (vanaf 0 graden) en een snelle inwerking van de werkzame stof. “Verwacht je een bui, of wil snel aan het werk na een bespuiting, kies dan voor de duurdere variant. Is het groeizaam, en is minder haast geboden, houdt het dan bij een goedkopere keus.”

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer