Doorgaan naar artikel

Sla-types

‘Consument moet het leuk vinden om duurzaam product te kopen’

Siete Neef van biologisch teeltbedrijf Be-leaf in ’s-Gravenzande heeft een diversiteit aan bladgewassen in de kas staan, zoals soortje mini-sla en rucola. Dat laatste is een belangrijk hoofdgewas op het bedrijf. Aanvullend teelt hij ook radijs, om aan voldoende wisselteelten te komen.

Stoken
Productiehoeveelheden zijn gering in deze koude periode van het jaar. “De productiepiek ligt tussen eind februari en begin november. Je hebt toch licht nodig om het product te laten groeien.” Halverwege week 5 moet hij voor het eerst in dit seizoen de verwarming aanzetten, in de kas die alleen vorstvrij wordt gehouden. Een schermdoek boven het gewas en geïsoleerde gevels helpen het gasverbruik te beperken. Er wordt alleen ‘groen’ gas afgenomen.

Rode doorkleuring
Met koude en donkere weersomstandigheden is de ontwikkeling en doorkleuring van rode bladgewas-types moeizamer, terwijl die in de mengsels voor de snijderij wel gewenst zijn. “Met rode batavia en rode eikebladsla is niet zo goed te werken. De roodgenerfde gewone Red Chart (baby-bietenblad) is veel sterker. De meeldauwresistentie daarvan is groter.” De variant Bull’s blood is net iets minder sterk, maar heeft wel een wat rodere kleur. De rood/paarse tatsoi kleurt ook nog behoorlijk door in deze periode van het jaar.

Innovatie
Neef blijft altijd zoeken naar innovatieve producten die een aanvulling zijn voor de gesneden pakketten. “Ik wil dat de consument verrast wordt door de producten die je aanbiedt.” Dat lukt goed, maar valt ook niet altijd mee. “Zo bleek bijvoorbeeld groene mosterd een mooi product, maar de smaak was iets te overheersend in het geheel.” In bepaalde periodes werd het blad ook iets geliger ten opzichte van de andere bladgewas-soorten.

Ook ‘lichtgroene consument’ bedienen
“Je probeert iets leuks in de markt te zetten. Daarbij moet je ook altijd een goed product leveren, waar niets aan mankeert. Want we richten ons niet alleen op de mensen die bewust biologisch willen eten, en daarvoor zonodig een iets mindere kwaliteit accepteren. We willen ook de ‘lichtgroene consument’ een stukje duurzaamheid bieden. In de bio-sector werken we daar op de goede manier voor. Ze moeten het leuk gaan vinden om zo’n product te kopen. Het mag dan best iets meer kosten, maar niet dubbel zo veel, alleen maar omdat het biologisch is.”

Groei
Neef merkt duidelijke belangstelling voor de biologische producten, al blijft het behoudend produceren, om de markt niet te overspoelen. De relatief kleine biologische sector moet nog meer gaan groeien, al constateert hij dat allerlei stimuleringsregelingen van de overheid – zoals groenfinancieringen – wat afgevlakt beginnen te worden. “Daarentegen is de uitdaging dat de biologische sector marktconform en professioneler wordt.”

Bron: Groenten & Fruit actueel – Auteur: Peter Visser

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin