Skal-meststoffenlijst bevat niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen

28-05-2019 | Laatste update op 03-10 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Er staan niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen op de Skal-meststoffenlijst.

Op de inputlijst meststoffen van certificeringsinstantie Skal staan onder het mom van biologische meststoffen niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Boerderij. De niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn onder andere de stoffen van leveranciers First-Tree, Biofirmit, PlantoSys en Pireco.

Volgens de Skal-lijst vallen diverse stoffen van deze producenten/handelaren onder de categorie ‘Meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen’, maar de leveranciers bieden ze aan als biologisch bestrijdingsmiddel voor de biologische landbouw. De middelen hebben echter geen wettelijke toelating als gewasbeschermingsmiddel bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Verhogen planteigen afweer

Bij SalicylPuur van PlantoSys staat op de website van de leverancier dat het de planteigen afweer versterkt tegen onder meer erwinia, alternaria, botrytis en echte meeldauw.

Over Biofirmit stelt de leverancier dat het weliswaar een biologisch organische meststof betreft, maar ook dat het de weerstand verhoogt tegen (valse) meeldauw, botrytis en andere infectieaantastingen.

Bij diverse biologische meststoffen van Pireco (Mucofol, Mucoter en Folisec) staat dat het toepasbaar is in gespecificeerde gewassen, waar sprake kan zijn van bladschimmels of van overlastgevende bladinsecten en hun larven. Bij First-Tree gaat het om het middel Good for Greens.

Strakkere EU-regelgeving

Recent stemde het Europees Parlement in met een nieuwe Europese Meststoffenverordening. Naast minerale meststoffen worden daarmee ook biostimulanten, organische meststoffen, bodemverbeteraars en substraten Europees gereguleerd. Een biostimulant is volgens de nieuwe EU-meststoffenverordening:

  • een meststof als het efficiënt gebruik van voedingsstoffen stimuleert;
  • de tolerantie voor abiotische stress (hitte, droogte zout, et cetera) stimuleert;
  • de kwaliteit en opbrengst van de plant verhoogt.

Verhoogt een meststof of biostimulant echter de tolerantie voor biotische stress (ziekten, plagen en onkruiden), dan is het volgens de EU-gewasbeschermingsmiddelenverordening een gewasbeschermingsmiddel. De biostimulant bestrijdt of beheerst namelijk ziekten, plagen, onkruiden of beïnvloedt levensprocessen van planten. De fabrikant moet in dat geval voor die betreffende toepassing een toelating aanvragen bij een nationale toelatingsinstantie, in Nederland het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

6 biologische middelen niet toegelaten als bestrijdingsmiddel

De genoemde 6 biologische middelen hebben in Nederland geen toelating als bestrijdingsmiddel en mogen als zodanig dus ook niet verkocht worden. Het gaat dus om deze 6 middelen:

  • SalicylPuur
  • Biofirmit
  • Mucofol
  • Mucoter
  • Folisec
  • Good for Greens

Reactie Skal

De biostimulanten van leverancier Pireco worden door Skal gerubriceerd als meststof, ondanks dat de leverancier ze aanprijst als natuurlijk bestrijdingsmiddel. Bij navraag blijkt de certificeringsinstantie afgelopen jaren herhaaldelijk door Nefyto er op te zijn gewezen dat de inputlijst voor ‘Meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen’ niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen bevat die er volgens de wet niet op horen te staan. Skal heeft echter verzuimd deze te schrappen van de inputlijst.
Nadat Boerderij zijn bevindingen afgelopen week voorlegde aan Skal, heeft Skal Pireco er op aangesproken. Pireco heeft Skal toegezegd elke verwijzing naar een gewasbeschermingsclaim voor deze producten op zijn website, folders en etiketten te verwijderen. Dat is inmiddels gebeurd.

‘Geen partij in debat over definities’
Skal beoordeelt de producten op de inputlijst op natuurlijke afkomst op basis van de biologische Europese wet- en regelgeving en wordt hierin ondersteund door het Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl). Skal vindt dat het geen partij is in het debat over de definities en het specifieke onderscheid tussen gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en biostimulanten, omdat zij de definities niet vaststelt wanneer een biostimulant een meststof dan wel een gewasbeschermingsmiddel is. Hiervoor verwijst Skal naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nefyto en Artemis.

Het toezicht op het juist zijn van claims op websites van producenten en de vaststelling of het een gewasbeschermingsclaim betreft valt onder het toezicht en de bevoegdheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), ook al staat het betreffende product van die leveranciers als goedgekeurde hulpstof op de Skal-input meststoffenlijst, aldus Skal.

Knuivers
Martijn Knuivers redacteur akkerbouw en mechanisatie


Beheer