Doorgaan naar artikel

Skal geeft bij wateroverlast ruimte in bemestingsplan

foto: Stan Verstegen

foto: Stan Verstegen

De biologische boeren en tuinders die te kampen hebben de gevolgen van de extreme regenval in mei en juni, krijgen van Skal – onder voorwaarden – ruimte in hun bemestingsplan. Eerst moet digitaal een ontheffing worden aangevraagd.

De overvloedige neerslag in mei en juni heeft ervoor gezrogd dat de beschikbare stikstof in de grond is afgenomen door uitspoeling. Daarom heeft Skal, op verzoek van Biohuis en Bionext, aangegeven dat ze voor 2016 de eis van minimaal 65% A-meststoffen wil loslaten voor de getroffen telers.

Ontheffing aanvragen

Een getroffen bedrijf mag alleen afwijken van de voor 2016 vastgestelde 65% A-meststoffen als hij hiervoor een ontheffing aanvraagt. De ontheffingsaanvraag loopt via het klantgebied van Skal en kan alleen digitaal aangevraagd worden. Bijlagen bij de aanvraag moet het bedrijf per mail sturen, met verwijzing naar het ingediende ontheffingsverzoek. Het bedrijf moet aantonen dat het oorspronkelijke bemestingsplan 2016 voldoet aan de vastgestelde norm van 65% A-meststoffen. De meststoffen die aanvullend op dit oorspronkelijke bemestingsplan worden gebruikt, mogen B-meststoffen zijn. C-meststoffen zijn niet toegestaan.

Afwijking niet afsluitbaar

Wanneer een getroffen bedrijf nog een openstaande afwijking heeft op het onjuist gebruik van meststoffen, dan kan het bedrijf deze afwijking niet sluiten in 2016. Skal zal dit inspectieonderdeel dan in 2017 opnieuw beoordelen.

Beheer
WP Admin