Signum is sterk tegen Stemphylium

17-10-2012 | Laatste update op 31-08 | |
Signum is sterk tegen Stemphylium

In een proef van PPO Vredepeel blijkt een goede werking van Signum op Stemphylium in asperge. Het middel werd dit voorjaar in asperge toegelaten in een dosering van 0,75 kilo per hectare en mag drie keer worden toegepast.

Onderzoeker Jos Wilms van PPO Vredepeel vergeleek 0,75 kilo Signum met 0,5 liter Kenbyo FL en met 0,5 liter Score 250 EC per hectare. Deze middelen werden op 2, 15 en 29 augustus gespoten. Half juli werden alle objecten met 4 kilo mancozeb per hectare gespoten en op 15 september met 4 kilo mancozeb plus 0,5 liter Score 250 EC. Er werd 550 liter water per hectare gebruikt en de middelen werden met een portaaltrekker met zakpijpen toegediend.Op 28 september kwam op het perceel in Montfort in het onbehandelde object 60 procent aantasting voor. Het object vertoonde duidelijk meer geelverkleuring dan de behandelde objecten. Daarvan vertoonde Signum de meest groene stand met de minste Stemphyliumvlekken. Kenbyo was minder groen en had meer vlekken; Score was nog iets minder groen dan Kenbyo met nog iets meer vlekken. Kick van Saarloos van BASF verwacht tussen de behandelde objecten overigens geen productieverschillen het volgende jaar, omdat Stemphylium dit jaar pas laat is opgetreden. Hij concludeert wel dat Signum een goede aanvulling vormt op het middelenpakket om Stemphylium in asperge te bestrijden.Dezelfde proef werd op nog drie locaties uitgevoerd. Daar was de ziektedruk van Stemphylium lager en waren de verschillen tussen de drie middelen kleiner; maar de resultaten zaten in dezelfde lijn.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer