Doorgaan naar artikel

SGP wil cafetariaregeling seizoenarbeiders houden

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om de zogeheten cafetariaregeling voor seizoensarbeiders te behouden.

Deze regeling maakt het mogelijk om kosten voor levensonderhoud, huisvesting en reizen fiscaal onbelast te vergoeden door deze uit te ruilen tegen bruto looncomponenten gekoppeld aan gemaakte overuren. Door een wijziging van de Wet minimumloon dreigt deze cafetariaregeling afgeschaft te worden: voor overuren gaat ook het minimumloon gelden, waardoor uitruil niet meer mogelijk is.

Lastenverzwaring van tientallen miljoenen

“Afschaffing van de cafetariaregeling zou betekenen dat werkgevers een euro per uur meer gaan betalen, terwijl de seizoenarbeiders er een euro per uur op achteruit gaan. Dat zou de tuinbouw een lastenverzwaring van tientallen miljoenen euro’s opleveren”, aldus Dijkgraaf. Volgens hem vrezen ondernemers ook of er nog wel genoeg seizoensarbeiders naar Nederland willen komen.

Minister Koolmees zegt dat via de Wet Minimum Loon per 1 januari 2018 overuren ook uitbetaald moeten worden voor ten minste het minimumloon. “Dat betekent dat de meerwerkvergoeding op het niveau van het wettelijk minimumloon niet meer mag worden uitgeruild voor onbelaste onkostenvergoedingen zoals reiskosten of huisvesting. Deze uitruil betekent dat de werknemer zelf niet de volle beschikking krijgt over het minimumloon, en dat dreigt daaronder te komen. Onbelaste vergoedingen die verband houden met de dienstbetrekking kunnen alleen worden verstrekt bovenop het minimumloon”, aldus Koolmees.

Oplossing via cao

Via de cao is mogelijk wel een oplossing te vinden. De minister heeft toegezegd om met LTO in overleg te gaan over een oplossing.

Bekijk meer

Delen

Image
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin