SGP: € 50 miljoen compensatie ODE-heffing niet genoeg

13-11-2020 | Laatste update op 17-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De SGP in de Tweede Kamer wil dat er meer compensatie komt voor onder andere de glastuinbouw voor de verhoging van de ODE-heffing op de energierekening.

Landbouwminister Carola Schouten en minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) hebben bij de begroting aangegeven voor een periode van twee jaar € 50 miljoen beschikbaar te hebben om bedrijven in de glastuinbouw, de voedingsindustrie, chemie en papierindustrie te ondersteunen. Het is echter nog niet duidelijk hoe dat bedrag wordt ingezet.

ODE-heffing werkt averechts

In de glastuinbouw hebben met name de belichte teelt en de voorlopers in de glastuinbouw last van de heffing in het kader van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Doel van de tarieven is de broeikasgasemissie te verlagen. In de glastuinbouw en de voedingsindustrie werkt de heffing echter averechts. Wageningen Economic Research heeft berekend dat de ODE-tarieven ertoe leiden dat de kosten in de glastuinbouw in 2020 met minimaal € 30 miljoen toenemen. Per bedrijfsvestiging is dat gemiddeld € 9.300 voor dit jaar, met een grote variatie. In de loop van de komende jaren zullen de totale kosten nog verder toenemen, met minimaal € 46 miljoen tot 2025.

Effectievere fiscale prikkels

Volgens WER zal het uiteindelijke effect van de ODE-heffing zijn dat de broeikasgasemissie vanuit de glastuinbouw mogelijk zal toenemen, terwijl het doel juist is dat de CO2-emissie verlaagt. De ministers zeggen daarover dat het niet de bedoeling is dat de omslag van aardgas naar elektriciteit wordt gedwarsboomd. De bewindslieden zoeken naar mogelijkheden om met effectievere fiscale prikkels een mouw te passen aan dit probleem. Het zal echter nog wel tot na de verkiezingen duren, voordat duidelijk is welke opties er precies zijn.

Hoger budget

Ondertussen hebben Kamerlid Chris Stoffer en het lid Wybren van Haga (FvD) in de Kamer aangedrongen op een hoger budget voor de compensatieregeling, omdat de uitgetrokken € 50 miljoen ‘bij lange na niet genoeg is om de financiële schade te compenseren’.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer