SGP bezorgd over jonge tuinders- en boerenregeling

23-09-2020 | Laatste update op 26-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De belangstelling voor het verduurzamingsfonds voor jonge tuinders en boeren is zeer gering.

“Het Jonge Boerenfonds dreigt te stranden in goede bedoelingen, terwijl de kabinetsperiode er al bijna op zit. Het stellen van eisen gaat de overheid helaas makkelijker af dan het steunen van gezinsbedrijven”, zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Hij zegt dat het fonds van € 75 miljoen een van de speerpunten van minister Schouten was bij haar aantreden.

Twee aanmeldingen

Bisschop is teleurgesteld over deze gang van zaken en heeft Kamervragen gesteld. Zo wil hij weten of het klopt dat er maar twee aanmeldingen zijn ingediend, waarvan er één is goedgekeurd en wat volgens het ministerie de grootste drempels zijn voor deelname aan de regeling.

Bisschop roept Schouten op om in overleg te gaan met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt om te kijken hoe de regeling verbeterd kan worden, zodat die beter benut wordt.

Ook roept hij Schouten op om snel invulling te geven aan de regeling voor opleiding en coaching waar € 11 miljoen voor beschikbaar is. Daarover is nog geen besluit genomen. Rabobank verwachtte na de lancering van de regeling al een beperkte belangstelling voor de regeling.

Stimuleren bedrijfsovername

In de begrotingsstukken kondigt het ministerie al een tussenevaluatie aan om te kijken in hoeverre de Vermogens Versterkende Kredieten in voldoende mate bijdragen aan het stimuleren van bedrijfsovername en het investeren in het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer