Serre Red is veiligste onderzoekskas

21-09-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Prof.dr. Yuling Bal tussen met Clavibacter geïnfeceteerde tomatenplanten in onderzoekskas Serre Red. - Foto: WUR
Prof.dr. Yuling Bal tussen met Clavibacter geïnfeceteerde tomatenplanten in onderzoekskas Serre Red. - Foto: WUR

Wageningen UR heeft met een virtuele tour onderzoekskas Serre Red geopend. Met onder meer onderzoek naar tomatenziektes.

In de kas op de campus in Wageningen kunnen wetenschappers op het hoogste veiligheidsniveau onderzoek doen naar plantenziekten en genetische modificatie. Serre Red is vanwege zijn grootte en de veiligheidsvoorzieningen uniek in de wereld, voor onderzoek en onderwijs van het allerhoogste niveau, aldus directeur Ernst van den Ende van de Plant Sciences Group van WUR.

De virtuele 360 graden tour is vanwege alle veiligheidsmaatregelen de enige manier waarop telers en andere belangtellenden toch een kijkje kunnen nemen in de fossielvrije ‘all electric’ kas van 4.000 vierkante meter, met 63 verschillende compartimenten.

Prof.dr. Yuling Bal tussen met Clavibacter geïnfeceteerde tomatenplanten in onderzoekskas Serre Red. - Foto: WUR

Prof.dr. Yuling Bal tussen met Clavibacter geïnfeceteerde tomatenplanten in onderzoekskas Serre Red. – Foto: WUR

Met CRISPR/Cas clavibacter te lijf

In de tour doet professor Yuling Bal het onderzoek in tomaat uit de doeken. In een van de compartimenten doet zij onderzoek naar resistentie tegen Clavibacter, een van de 200 ziektes in tomaat. Een bacterie waartegen in de natuur geen soort bekend is met actieve resistentie, legt ze uit. Maar met CRISPR-Cas, in Europa niet toegestaan in teelt, maar wel in onderzoek, zoekt WUR naar een gen dat toch tegen deze bacterieziekte kan worden geactiveerd.

Quarantaine-organismen op de korrel

Petra van Bekkum, Ilse Houwers en Peter Bonants zijn te zien en te horen over het onderzoek naar schadelijke quarantaine-organismes die beperkt of (nog) niet in Nederland voorkomen en die een bedreiging vormen voor de import en export van tuinbouwgewassen.

Harold Meijer legt uit hoe Wageningen de wereldwijde ondergang van de banaan probeert te voorkomen. Dat komt neer op een zoektocht in oude bananenrassen naar genen die van pas komen bij de ontwikkeling van nieuwe bananenrassen, die resistent zijn tegen de verwoestende bananenziektes Black Sigakota disease en Panama disease. Tegen deze ziektes heeft het wereldwijd dominante bananenras Cavendish geen verweer.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer