‘Seizoen 2019 trapt vroeg af’

05-03-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Bal
René Bal teeltadviseur fruitteelt
Foto: Sytze Bakker
Foto: Sytze Bakker

Vele gezegdes kunnen de revue weer passeren bij het schrijven van een column in februari: ‘Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien’ of ‘Februari zacht en stil, dan komt de noorderwind in April’.

Nu valt uiteraard te twisten over de waarheid van gezegdes, maar de wijsheid van vroeger moeten we ook zeker niet vergeten. Een column schrijven met 16 graden op de thermometer half februari en tegelijk de eerste telefoontjes binnenkrijgen over perenbladvlobestrijding en vragen omtrent voorjaarsbemestingen. Een ding is helder: seizoen 2019 is begonnen.

Erfenis van 2018

Met om te beginnen een erfenis van de hete en droge zomer van 2018. Kijkende naar de grondwaterstanden en neerslagtekorten in diverse regio’s in Nederland baart dat nog steeds zorgen. De waterschappen hebben actief ingespeeld op zoveel mogelijk in de polders houden van zoet water. Hierdoor zijn de grondwaterstanden gestegen.

Kijkende naar de eerste anderhalve maand van 2019 zien we in vergelijking met 2018 in Midden-Nederland respectievelijk 60 millimeter in 2018 om 45 millimeter in 2019. 2018 is geëindigd met 300 millimeter neerslag totaal, waarbij 2017 welgeteld 685 millimeter neerslag in 1 jaar kende.

Het zal voor de fruittelers van de toekomst steeds belangrijker worden de risico’s van natuurinvloeden te reduceren of te voorkomen

Veel adviesgesprekken zijn deze winter gegaan over beschikbaarheid van zoet water en de klimaatveranderingen. Het zal voor de fruittelers van de toekomst steeds belangrijker worden de risico’s van natuurinvloeden te reduceren of te voorkomen.

Afhankelijk van de natuur

Dit geldt ook voor andere agrarische ondernemers en adviseurs. We werken in een sector die mooi is door de natuur, maar hierdoor ook afhankelijk is van de natuur. Bewuste keuzes vanuit ondernemersvisie zullen dus van cruciaal belang zijn voor de toekomst om de natuur altijd een stap voor te zijn!

Meer over


Beheer