‘Sectorvisie glastuinbouw is dapper’

14-09-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Vullings
Jan Vullings hoofdredacteur
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

LTO Glaskracht Nederland steekt zijn nek uit; al in 2040 teelt de glastuinbouw klimaatneutraal, ruim vóór de klimaatdoelstelling. Het is een dappere stellingname. Iedereen moet mee, van telers tot overheden. Ferm ook, ook al is alle technologie al voorhanden.

Scheidend voorzitter Nico van Ruiten geeft in zijn ‘politiek testament’ de opdracht aan opvolger Sjaak van der Tak mee. Hij zal niet echt vreemd opkijken; Van der Tak schreef op de achtergrond al een beetje mee.

Geothermiebronnen, duurzame elektriciteit en warmte vervangen straks het aardgas dat nodig is voor kasverwarming en belichting. De benodigde CO2 voor de gewasgroei komt elders vandaan. De eerste grote slagen moeten al in de komende vijf jaar plaatshebben.

LTO Glaskracht accepteert dat niet iedereen mee kan. Nederland telt in 2035 nog maximaal 300 glasgroentetelers. Het totaal areaal glas zal stabiliseren op circa 9.000 hectare. Herstructurering en schaalvergroting is nodig, ook om het verouderd glas te vervangen. De organisatie gaat uit van 300 hectare nieuwbouw per jaar. Per jaar moeten ook twee tot drie geothermieputten worden geslagen, met een totaal van 65 in 2040.

‘Robots verrichten het productiewerk’

De ambitie blijft niet bij klimaat. De Nederlandse glastuinbouw moet emissie- en residuvrij produceren. Het toelatingsbeleid kan verder vergroenen. De glastuinbouw hergebruikt straks ook al het water. In twintig jaar is de teelt nagenoeg vrij van emissies van middelen en meststoffen. In de toekomstvisie van LTO Glaskracht klimt arbeid uit de schaduwzone. De sector kent ‘goed en aantrekkelijk werkgeverschap’. Werknemers zijn straks vooral hoogopgeleid; robots verrichten het productiewerk.

Ambitieus allemaal. Jazeker. LTO Glaskracht heeft echter wel een boodschappenlijstje. De organisatie gaat uit van € 120 miljoen overheidssteun per jaar voor de energietransitie. En vooral niet te veel nieuwe eisen, heffingen of verboden. Het is belangrijk dat Brussel de toelating van middelen harmoniseert. Het huidige pakket middelen is te smal. Nederland wil acteren op een gelijk speelveld. En de regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening dienen transparant, consistent en niet belemmerend te zijn. Nu nog veranderen regels tussentijds.

Kortom, een stevige ambitie. Sjaak van der Tak gaat zich niet vervelen.Beheer