Sector positief over inzet LNV in GMO-dossier

07-05-2019 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Het ministerie van LNV werkt op een heel constructieve wijze aan verbetering van de Nederlandse uitvoering van de GMO-regeling voor groente en fruit. Dat vindt Dutch Produce Association (DPA).

DPA reageert desgevraagd op de stappen die het ministerie voorbereidt voor de GMO-subsidieregeling in 2020. DPA is de vertegenwoordigende organisatie van alle producentenorganisaties voor groente en fruit in Nederland. Met de GMO-regeling kunnen producentenorganisaties geld krijgen voor milieu- en innovatieinvesteringen. In overleg met DPA werkt het ministerie de afgelopen maanden aan een aanpassing van de GMO-regeling om deelname weer aantrekkelijk te maken. Veel geld blijft nu op de plank vanwege onaantrekkelijke voorwaarden.

Directe invloed

De nationale strategie voor hoe Nederland de regeling uitvoert, wordt niet herzien. Nederland poogt direct in Brussel de GMO-verordening aan te passen in overleggen over een nieuw landbouwbeleid (GLB 2020). De regeling moet versoepeld worden en minder risicovol. Als dat niet op die wijze lukt, wil het ministerie de versoepelingen bewerkstelligen via aanpassing van de secundaire regelgeving van de commissie of richtsnoeren.

Volgens DPA-voorzitter Michiel F. van Ginkel ziet het ministerie in dat producentenorganisaties meer ruimte moeten krijgen in de voorwaarden voor GMO. DPA pleitte voorheen al eens voor een ‘light-versie’ van de regeling. DPA heeft een expertisecentrum GMO dat spart met de ambtenaren op het ministerie.

Snel handelen

Wat de uitkomst is van de overleggen, is niet duidelijk. DPA heeft geen concrete maatregelen gehoord die het ministerie wil veranderen. Als de veranderingen echt grote verbeteringen zijn, kunnen mogelijk afzetorganisaties opnieuw aanhaken. Veel organisaties laten GMO nu immers links liggen. Het voorbeeld van coöperatie DOOR laat zien dat dit snel kan, aldus Van Ginkel.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer