Doorgaan naar artikel

Sector luidt noodklok handelspositie bij plagen

Door grotere risico’s op plagen en ziektes en het schrappen van middelen staat de Nederlandse handelspositie op het spel.

Dat zegt Helma Verberkt, specialist en programmamanager Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland. In het blad Buitenstebinnen van Naktuinbouw stelt Verberkt dat Nederland niet meer aan de internationale fytosanitaire eisen kan voldoen. “Ik vind het zorgelijk dat de wetgeving ons steeds meer belemmert om biociden te gebruiken. Deze zijn namelijk heel belangrijk in het uitvoeren van hygiëneprotocollen. Dat maakt dat we niet meer aan de internationale eisen kunnen voldoen. Juist corona leert ons hoe belangrijk hygiëneprotocollen zijn.”

Temperatuurstijging door klimaatverandering zorgt ervoor dat we deze plaagdieren steeds vaker in onze regio zien

Helma Verberkt, specialist en programmamanager Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland

Wants en wittevlieg

Verberkt pleit voor een betere afstemming van het gewasbeschermingsmiddelen- en fytosanitair beleid. Als voorbeeld noemt ze de zuidelijke groene stinkwants die vanuit het zuiden van Europa de paprikateelt bedreigt, net als de wittevlieg die virussen bij zich draagt. “Temperatuurstijging door klimaatverandering zorgt ervoor dat we deze plaagdieren steeds vaker in onze regio zien. Dit vraagt om een betere afstemming van het gewasbeschermings- en fysonitair beleid.”

Op een aantal stellingen reageert Verberkt ook met relativering omdat niet iedere plaag uitgeroeid hoeft te worden, maar beheersd. Ook pleit Verberkt voor versterking van het fytosanitaire beleid buiten Europa nu de EU al wel haar beleid heeft aangescherpt.

Draaiboek ToBRFV

In het blad Buitenstebinnen stelt de NVWA dat voor ToBRFV aan een draaiboek wordt gewerkt. Dat is Nederland verplicht omdat het om een Q-organisme gaat. Nederland moet er twintig uitwerken, maar start met ToBRFV, Xylella en de boktor Anoplophora chinensis. Nederland coördineert nu twee grote Europese referentielaboratoria, waaronder voor bacteriën. Zo wordt gekeken naar Xylella en naar Clavibacter. De Europese landen verschillen niet veel in toetsmethoden, blijkt uit de eerste ervaringen.

Telers veel meer betrekken

2020 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Jaar van de Plantgezondheid. Dat jaar valt door de coronacrisis in het water. Dat zegt Nicho Horn, directeur van de European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO). Hij is sinds januari 2019 directeur bij deze belangrijke internationale koepel. Corona leert wel hoe toenemende internationale handel de verspreiding van ziektes en plagen versnelt, aldus Horn. De EPPO-directeur vindt dat overheid in een vroeg stadium gevaren moeten opsporen, maar nog te weinig gebruik maakt van de expertise van het bedrijfsleven over fytosanitaire risico’s. “Ze kunnen veel meer zelf doen. Je moet dan wel als overheid heel resoluut zijn in het bestraffen als mensen informatie achterhouden.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin