‘Sector kan nog niet vooruit met stikstofplannen’

07-10-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Kabinetsplannen om uit de stikstofimpasse te komen, helpen de glastuinbouw nog niet vooruit.

Voorzitter van Glastuinbouw Nederland, Sjaak van der Tak, werd donderdag 3 oktober ’s avonds gebeld uit de lobbyhoek dat er groen licht is voor de ondernemers wiens aardwarmteboringen zijn stilgelegd. Deze ondernemers betalen zelf voor de vertraging van de boring.

Maandag 7 oktober geeft Van der Tak aan dat deze ondernemers toch nog geen snelle herstart krijgen. Elke dag vertraging is kostbaar, wat het ongeduld verklaart van de brancheorganisatie. Door het kabinet is een ecologische toets toegezegd waarmee energieprojecten weer op gang komen, maar dus geen snel pardon.

Andere oplossingen nodig voor glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland reageert teleurgesteld op de kabinetsplannen die de vergunningverlening nog onvoldoende op gang brengt. De glastuinbouw is ook een heel andere sector dan de veehouderij. De meerderheid van de glastuinbouwbedrijven was niet vergunningplichtig onder de oude regels. Dat maakt dat andere oplossingen nodig zijn.

Zo is de glastuinbouw al iets geholpen door de regel dat stikstofuitstoot beneden de 0,005 mol per hectare per jaar als nul wordt gezien. Een aantal tuinbouwprojecten kan daarmee door, stelt Henk van Koppen, adviseur van AAB NL. Van een algehele stillegging is dus al geen sprake meer. De stikstofuitstoot kan weer berekend worden in het Aerius-berekeningsmodel.

Geen zicht op vergunningverlening

Die drempelwaarde is wel een factor tien verlaagd, waardoor veel bedrijven nog in onzekerheid zitten. Glastuinbouw Nederland wijst daar nadrukkelijk op. Zij hebben geen zicht op vergunningverlening, zeker in de omgeving van een natuurgebied. “Bedrijven weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn en dit remt ook op langere termijn de verduurzaming in de sector”, stelt Van der Tak.

Duurzame bedrijven

Een ander pijnpunt is de groep ondernemers die al heeft geïnvesteerd in emissiereductie. Zij dreigen op achterstand gezet te worden met de nu voorgestelde aanpak voor intern salderen, stelt Glastuinbouw Nederland. Intern salderen betekent dat een bouwplan zo wordt aangepast dat de stikstofuitstoot gelijk blijft of vermindert. Het lijkt erop dat de systematiek die het kabinet voorstelt, nadelig is voor de al duurzamere bedrijven door de keuze van referentie.

Extern salderen mogelijk een uitweg

Een mogelijke nieuwe uitweg voor de glastuinbouw is extern salderen, door bijvoorbeeld een veehouderij op te kopen en die stikstofruimte te benutten. Het lijkt erop dat voor individuele tuinders dit financieel niet haalbaar is, maar mogelijk wel voor een glastuinbouwgebied. De voorwaarden hiervoor zijn nog niet duidelijk, al legt het kabinet alweer de doelstelling neer om 30% van die stikstofruimte af te romen.Beheer