Sector doet voorstellen regels aardwarmte

27-03-2018 | Laatste update op 02-06 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

De premie voor de garantieregeling aardwarmte kan omlaag voor projecten in gebieden waar de ondergrond bekend is.

Dat is één van de aanbevelingen die Dago doet (Dutch Association Geothermal Operators) in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken. Daarin vragen de bedrijven (veelal glasbedrijven) de overheid om ervoor te zorgen dat ook relatief kleine aardwarmteprojecten mogelijk blijven, zoals in de glastuinbouw. Dago denkt dat de potentie van aardwarmte bij een goed beleid veel groter is dan opgenomen in het energieakkoord.

De bedrijven achter Dago hebben in het verleden meer premie ingelegd dan nu is uitgekeerd in die garantieregeling (een voorziening om risico op misboring op te vangen). Door een lagere premie voor nieuwe boringen in bestaande geothermiegebieden kunnen deze bedrijven van die buffers profiteren.

Industriestandaarden

De aardwarmtekoepel reageert op de Kamerbrief van februari van minister Wiebes over zijn professionaliserings- en stimuleringsplannen voor de sector. Dago wijst erop dat ze al veel taken op dat punt uitvoert. Zo ontwikkelt Dago industriestandaarden. Voor de bescherming van grondwater zijn gesprekken gaande met provincies en drinkwaterwinbedrijven. “De focus ligt in 2018 op standaarden voor corrosiebeheersing, beheersing van putintegriteit en assetmanagement. In het kader van de Kennisagenda Aardwarmte wordt een studie uitgevoerd waarin onder meer het meest adequate ontwerp van een testwaterbassin onderzocht wordt. Ook deze studie zal leiden tot een industriestandaard”, schrijft de koepel.

Kleine projecten blijven steunen

Dat de minister nieuwe businesscases beter wil toetsen op haalbaarheid, warmte afname en eigen vermogen, juicht Dago toe in de brief, maar daarbij moet het ministerie niet uit het oog verliezen dat kleine projecten mogelijk moeten blijven. Deze bedrijven zetten hun warmte in de directe omgeving af.

Dago roept verder op een centraal overheidsloket in te richten om de gefragmenteerde overheidsaanpak tegen te gaan. Ook zou de overheid het Platform Geothermie moeten steunen voor haar voorlichting over aardwarmte om ook draagvlak bij burgers te houden.

Veiligheidsbewustzijn verbeteren

De sector werkt naast een zorgsysteem aan een programma om het veiligheidsbewustzijn bij telers en andere operators te verbeteren. In 2019 organisatie Dago met het Platform Geothermie een internationaal congres over geothermie om ook van internationale ervaringen te leren. Tot slot wijst de koepel op de regelgeving die in het verleden onvoldoende toegesneden was op de aardwarmtepraktijk.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer