Doorgaan naar artikel

SDE+-geld collectief naar coöperatie voor vergisters leden

Voor de bouw van ongeveer 200 monovergisters bij leden van FrieslandCampina trekt het ministerie van Economische Zaken €150 miljoen uit. Minister Kamp heeft dat dinsdagmorgen laten weten bij de officiële ingebruikstelling van de eerste monovergister in het Friese Hinnaard.

Met monovergisters wordt biogas geproduceerd. Volgens minister Kamp wordt met de bouw van monovergisters een oplossing geboden voor de productie van hernieuwbare energie en tegelijk vermindert de broeikasgasuitstoot uit mest.

Stimuleringsregeling SDE+

Voor de monovergisters is een aparte regeling opgesteld in de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie (SDE+).

De regeling voor monovergisters is alleen beschikbaar voor monovergisters die binnen twee jaar draaien. FrieslandCampina wil groene stroom en gas van de leden afnemen die een monovergister bouwen.

Verplichte melding specifieke locatie en/of vergunning vervalt

Kamp wil bij de openstelling van de SDE+-regeling voor monovergisters de verplichte melding van een specifieke locatie en of vergunning loslaten, zodat een collectieve subsidieaanvraag voor het project van FrieslandCampina mogelijk is. Dit moet de realisatie van de monovergisters versnellen. Individuele boeren kunnen ook gebruik maken van de regeling.

Brussel kan nog roet in eten strooien

De Europese Commissie kan overigens nog roet in het eten gooien bij het plan van minister Kamp. Dat blijkt uit de brief die de minister dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kamp legt uit wat zijn bedoeling is (het realiseren van ongeveer 200 monovergisters, met gebruikmaking van een eenmalige aparte openstelling van de regeling voor duurzame energie (SDE+).  Met de bouw van de monovergisters wordt de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij sterk gereduceerd, aldus Kamp.

Met de bouw van de monovergisters wordt de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij sterk gereduceerd, aldus Kamp.

Minister Kamp houdt slag om de arm

Maar aan het eind van zijn brief aan het parlement houdt de minister een slag om de arm. De Europese Commissie moet nog een oordeel vellen voer de steunregeling, die kan worden beschouwd als staatssteun. “De informatie die ik uw Kamer thans over de regeling geef, staat dan ook onder het voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.”

Openstelling regeling gepland voor 2017

Het is de bedoeling dat de regeling begin 2017 wordt opengesteld.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin