Schuiven met fosfaatruimte kan tot 1 januari

21-12-2012 | Laatste update op 14-09 | |
Schuiven met fosfaatruimte kan tot 1 januari

Wanneer in 2012 meer fosfaat via organische mest is aangevoerd dan volgens de gebruiksnorm voor fosfaat is toegestaan, bestaat de mogelijkheid deze overschrijding door te schuiven naar volgend jaar: de fosfaatverrekening.

Er is dus volgend jaar een verhoogde fosfaatgebruiksnorm van kracht. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet dit uiterlijk voor 31 december 2012 worden gemeld bij het LNV-loket.Maximaal 20 kilo

De  hogere fosfaatgebruiksnorm ligt maximaal 20 kilo per hectare boven de standaard gebruiksnorm en deze  extra hoeveelheid fosfaat moet het volgende jaar volledig gecompenseerd worden. Twee opeenvolgende jaren gebruik maken van fosfaatverrekening kan dus niet.Bij de opgave hoeft niet opgegeven te worden welke hoeveelheid fosfaat u wilt doorschuiven naar 2013, dat moet wel worden bijgehouden in de eigen administratie.Bedrijven die de fosfaatgebruiksnorm van bouwland met meer dan 20 kilo overschrijden, komen vanaf het jaar 2012 niet meer in aanmerking voor fosfaatverrekening. Dit is een gevolg van een striktere uitleg van de regels door Dienst Regelingen (DR).Snel handelen

Aanmelden voor de fosfaatverruiming kan via het LNV-loket. Kies voor ‘Mijn dossier’ en klik op ‘Opgeven & aanvragen’. Kies onder ‘Mest’ voor ‘Aanmelding fosfaatverrekening’. Direct na de aanmelding volgt een elektronische ontvangstbevestiging. Voor de aanmelding via ‘Mijn dossier’ is wel een gebruikerscode en wachtwoord nodig.Bron: www.hetlnvloket.nl en nieuwsbrief CAV-Agrotheek

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt
Meer over


Beheer