Doorgaan naar artikel

Schouten wil praten over afwijkende groente

Landbouwminister Schouten wil in Brussel ijveren voor ruimere handelsnormen voor groente en fruit.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 19 april over voeding. Zo kwam de suikertaks ter sprake evenals bekende onderwerpen als kromme komkommers en een btw-verlaging voor groente en fruit.

Schouten: gaat om kwaliteit, niet om looks

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegde na vragen van ChristenUnie en PvdD toe om in Brussel te kijken of de handelsnormen voor groente en fruit aangepast kunnen worden, zodat kromme komkommers gewoon verkocht mogen worden. ‘Het gaat niet om de ‘looks’, maar om de kwaliteit”, aldus Schouten.

Aan een oproep van PvdD om de NVWA op te roepen om afwijkende groenten te gedogen en zo verspilling tegen te gaan, geeft Schouten geen gehoor. Zij zegt dat ze als wetgever niet kan oproepen om de wet niet na te leven. Een groep bedrijven – waaronder platform Kromkommer – had aangedrongen op zo’n versoepeling van de handelsnormen. De groep constateert dat supermarkten juist steeds strengere eisen stellen aan het uiterlijk van groente en fruit.

Roep om verlaging btw-tarief groente en fruit

Fracties van GroenLinks, SP en PvdD vroegen tijdens het debat ook om het btw-tarief voor groente en fruit te verlagen. Zij vinden dat dit uitgesloten moet worden van de btw-verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% in 2019, PvdD pleit zelfs voor een nultarief voor groente en fruit. Schouten zegt dat dit op basis van Europese regelgeving niet mogelijk is. Daarnaast wijst de minister op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin wordt geconcludeerd dat het niet effectief is om via wijzigingen van btw-tarieven het gedrag van consumenten te wijzigen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin