Doorgaan naar artikel

Schouten: voorlopig geen toestemming kunstmestvervangers

Foto: PSKW

Foto: PSKW

Er komt voorlopig geen goedkeuring voor het gebruik van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmestvervanger. Ook het verruimen van de lopende pilots lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Plaatsvervangend landbouwminister Carola Schouten zei tijdens een debat in de Tweede Kamer over het mestbeleid dat Nederland wel inzet op de goedkeuring van mineralenconcentraat, maar dat ze denkt dat dit niet heel snel te realiseren is. De Europese Commissie ziet de uitzonderingspositie voor hoogwaardig verwerkte dierlijke mest als een aparte derogatie, waardoor er een nieuw traject opgestart moet worden. Hoewel Nederland het onderwerp veelvuldig aan de orde brengt in Brussel, is een officieel derogatie-traject nog niet begonnen.

Oplossing bij verlies derogatie

Kamerleden van CDA, VVD, SGP, BBB en ChristenUnie zien de inzet van kunstmestvervangers als dé oplossing nu Nederland de derogatie dreigt te verliezen. Kamerleden reageerden merkbaar geïrriteerd over de gang van zaken rondom de inzet van mineralenconcentraat – ook wel renure genoemd-. “Misschien moeten we er maar gewoon mee beginnen”, roept Thom van Campen (VVD) op. “Dit is een enorme kans! We hebben oorlog op ons continent, de energieprijzen gaan door het dak. We hebben onze wil al laten zien door € 25 miljard te reserveren voor de transitie van de landbouw. En we bieden hier iets dat een gezonde oplossing voor kringlooplandbouw is en voor het beperken van CO2– en stikstofuitstoot, en het beperken van gasgebruik. Kijken die mensen in Europa wel televisie?”, vraagt CDA-er Derk Boswijk zich af.

Schouten erkent dat de grote hoeveelheid gasgebruik bij de productie van kunstmest een extra reden is om dierlijke mest te verwaarden naar kunstmestvervangers. Ze zegt dat er in Brussel niet alleen naar voedselproductie wordt gekeken, maar naar het totale plaatje, inclusief de draagkracht van het milieu. Nederland probeert bij de inzet van mineralenconcentraat samen te werken met andere lidstaten die er voorstander van zijn.

Verlagen gebruiksnormen

PvdD, GroenLinks en PvdA zien mineralenconcentraat niet zitten. Ze zien het als een verkapte manier om extra dierlijke mest toe te passen. De partijen zien meer in het demotiveren van het gebruik van kunstmest door bijvoorbeeld gebruiksnormen te verlagen.

D66’er Tjeerd de Groot is onder voorwaarden wel voorstander. Hij wil het alleen als het van mest van dieren is die reststromen gevoerd kregen en geen gewassen die ook voor humane consumptie gebruikt kunnen worden.

Beheer
WP Admin