Schouten stemt in met verbod op neonicotinoïden

25-04-2018 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het gebruik van neonicotinoïden (clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid) moet worden beperkt tot toepassingen in de kas. Minister Carola Schouten stemt in met een voorstel van de Europese Commissie om de toepassing van de insecticiden te beperken.

Als de lidstaten vrijdag 27 april instemmen met de nieuwe beperkingen aan het gebruik van neonicotinoïden, betekent dat het einde van het gebruik van de middelen buiten de kas. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben, net als Nederland, al openlijk gezinspeeld op instemming met een verbod.

Verbod heeft grote impact op Nederlandse akkerbouw

De voorgestelde beperkingen hebben een grote impact op Nederlandse akkerbouwteelten. Akkerbouwvoorzitter van LTO Nederland Jaap van Wenum zegt grote zorgen te hebben over met name de aardappelpootgoedteelt. Hij voorziet dat de alternatieven slechter voor het milieu zijn dan het gebruik van de insectenbestrijders, die nu op de nominatie staan niet langer een toelating te krijgen. Van Wenum heeft lang de hoop gekoesterd dat het mogelijk was met extra maatregelen de toepassingen overeind te houden.

In de bietenteelt zal de volveldsspuit weer terugkeren om insecten te bestrijden. Bij de pootgoedteelt vreest Van Wenum dat het moeilijker wordt aardappelen virusvrij te houden en daardoor achteruitgang van de kwaliteit van het pootgoed. Een inperking van het gebruik van neonicotinoïden verplicht de Europese en de nationale overheid ook extra in te zetten op het onderzoek naar alternatieven, “waar wij natuurlijk ook al mee bezig zijn”, aldus Van Wenum.

Ctgb pleit voor strengere risicobeperkende maatregelen

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft bij de minister bepleit om op lidstaatniveau de mogelijkheid open te houden voor strengere risicobeperkende maatregelen. Dan gaat het om zaaitechnieken en de kwaliteit van de zaadcoating. Daarmee zou binnen de EU vrij verhandelbaar zaad aan dezelfde strenge eisen voldoen.

Volgens het Ctgb heeft de Europese voedselautoriteit Efsa een grondige beoordeling uitgevoerd van de risico’s voor honingbijen, hommels en wilde bijen van het gebruik van neonicotinoïden. Tegelijk vindt het Ctgb dat de Efsa maar zeer beperkt rekening houdt met de mogelijkheid om met op lidstaatniveau met aanvullende maatregelen de risico’s te beperken.

De minister heeft geprobeerd de Europese Commissie op dit punt tot een ander voorstel te verleiden, maar het ziet er niet naar uit dat de Europese Commissie op de Nederlandse suggesties ingaat.

Minister zoekt met sector naar alternatieven

De minister zegt dat de beperkingen grote impact hebben op de teelt van pootaardappelen, suiker- en voederbieten, bloembol- en bloemknolgewassen en van de teelten van graszoden en hop. Hoewel naarstig naar alternatieven wordt gezocht, is er op korte termijn geen ander middel beschikbaar. De minister wil met de sector verder zoeken naar de mogelijkheden.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer