Schouten legt motie uitfasering pesticiden in ijskast

07-10-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP
Demissionair minister van landbouw Carola Schouten. - Foto: ANP

Kamermotie om doelen te stellen voor uitfasering pesticiden laat de minister aan haar opvolger.

De oproep van een Kamermeerderheid om doelen te stellen om het gebruik van pesticiden uit te faseren blijft vooralsnog even liggen. Landbouwminister Carola Schouten zegt dat ze de aangenomen motie doorschuift naar de volgende landbouwminister.

Verbod op alle middelen

De motie was voor VVD‘er Thom van Campen donderdag aanleiding indiener Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) aan de tand te voelen. Van Campen zegt dat de motie in feite een verbod inhoudt op alle middelen – ook biologische.

Minister Schouten zegt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen middelen met een hoog risico en middelen met een laag risico. Middelen met een laag risico zullen beschikbaar moeten blijven, vindt ze. In het uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming zijn plannen uitgewerkt om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen met een hoog risico tot het minimum te beperken. “Deze motie is zo algemeen geformuleerd dat niet duidelijk is welke middelen er onder zouden moeten vallen of hoe we de motie moeten uitvoeren. Ik ga hier nu niet verder mee aan de slag. Het komt ongetwijfeld bij de formatie terug.”

Caroline van der Plas:

Er zijn partijen die hebben voorgestemd, die echt totaal geen idee hebben waar dit over gaat

De motie kreeg dinsdag bij de stemmingen steun van D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, Volt, Bij1 en de fractie Den Haan.

Caroline van der Plas (BBB) stelde gisteren voor om partijen in de Tweede Kamer die niet zoveel van de landbouw weten eens bij elkaar te roepen, om ze beter te informeren over wat er in de landbouw speelt. “Ik betwijfel of de meerderheid van de Kamer dit wil. Er zijn partijen die hebben voorgestemd, die nooit bij een landbouwdebat zitten, die echt totaal geen idee hebben waar dit over gaat.”

Van de voorstemmers wonen Denk, Bij1 en de fractie Den Haan nauwelijks landbouwdebatten bij. Als zij hadden tegengestemd, was de motie nog aangenomen.

Flumioxazine

De Partij voor de Dieren vroeg de minister tegen de toelating van onkruidbestrijder flumioxazine te stemmen, omdat niet vaststaat dat het middel geen hormoonverstorende werking heeft. Het middel wordt onder andere toegepast op wintertarwe. De minister zegt eerst het advies van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden te willen zien, voordat ze een besluit neemt over haar stemgedrag.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer