Schouten houdt vast aan verbod thiram en diquat

03-07-2018 | Laatste update op 27-09 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Nederland blijft een verbod op schimmelbestrijder thiram en onkruidbestrijder diquat ondersteunen.

Minister Carola Schouten zegt in antwoord op vragen van de Tweede Kamer, dat zij bij haar standpunt blijft om het voorstel van de Europese Commissie te volgen. De Kamer praat later deze week met de minister over het ingenomen standpunt.

Nieuwe onderzoeken naar schadelijkheid

De Europese Commissie wil thiram niet langer toelaten vanwege de risico’s voor vogels en zoogdieren en diquat niet vanwege de risico’s voor aanwonenden, omstanders en vogels.

Er zijn nieuwe onderzoeken naar de schadelijkheid van thiram voor vogels en zoogdieren, die nog niet in de Europese beoordeling zijn betrokken. Veredelingsbedrijven hebben daarop gewezen.

De gegevens die nu bekend zijn uit die nieuwe onderzoeken, waren voor de Nederlandse toelatingsinstantie Ctgb geen aanleiding het oordeel bij te stellen. Daarom zal de minister niet vragen het besluit over thiram uit te stellen.

“Dit betekent uitstel van besluitvorming van minimaal zes maanden, terwijl de EU-beoordeling op onacceptabele risico’s wijst”, aldus de minister.

Grote impact op groenteteelten

Thiram is in Nederland toegelaten als zaadbehandelingsmiddel voor ongeveer 40 groente- en sierteeltgewassen in de kas. Vooral op de buitenteelt van andijvie, kropsla, ijsbergsla, prei, asperges en pioenen zal een verbod grote impact hebben, zegt de minister.

Voor verschillende kasteelten (komkommer, courgette, paprika en tomaat) zal het middelenpakket om schimmels te bestrijden versmallen, ‘waardoor het moeilijker wordt om schimmelziektes onder controle te houden’, aldus de minister.

Verloop besluitvorming Europese Commissie

In het permanent comité voor planten, diervoeding en veevoer (Scopaff) was vorige maand geen gekwalificeerde meerderheid tegen of voor een verbod op thiram. De Europese Commissie legt het voorstel nu voor aan het beroepscomité waarin de lidstaten stemrecht hebben.

Als ook daar geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen een verbod is, kan de Europese Commissie haar eigen voorstel doorzetten. Als een meerderheid tegen is, moet het voorstel worden aangepast of ingetrokken.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer