Schouten: forse tariefstijging Skal was nodig

30-04-2019 | Laatste update op 03-10 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat verhoging van keuringstarieven met meer dan 5% binnen een jaar zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.

Desondanks heeft ze wel ingestemd met de tariefsverhoging van biologische certificeringsorganisatie Skal, die op sommige onderdelen met 35% stijgen.

Zo stijgt de jaarlijkse bijdrage van een regulier biologisch bedrijf van € 792 naar € 1.069. “De verhoging was noodzakelijk voor Skal om, rekening houdend met een sterke groei in de biologische sector, haar taken zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te kunnen blijven uitvoeren”, zegt Schouten over de reden waarom ze toch heeft ingestemd met de verhoging. Ze gaat er vanuit dat een dergelijke verhoging eenmalig is. Wel gaat de minister met Skal in overleg over een gematigd tarievenbeleid voor de toekomst, blijkt uit de antwoorden van Schouten op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders.

4 bedrijven raakten certificaat kwijt

Skal heeft in 2018 6.568 inspecties uitgevoerd in de biologische sector. 4 bedrijven zijn hierbij hun biologische certificering kwijt geraakt. Van 2 andere bedrijven is het biologisch certificaat opgeschort. Nederland heeft 5.046 gecertificeerde biologische ondernemers.

Alleenrecht Skal

Skal is de enige organisatie die in Nederland de certificering van de biologische sector. Uitbreiding van het aantal controlerende organisaties voor de biologische sector leidt volgens Schouten niet automatisch tot lagere tarieven voor boeren. Daarnaast zijn er weinig controleorganen met de gewenste expertise en kennis om de biologische controles uit te voeren. Ook ziet ze dat ondernemers in landen met meerdere controleorganisaties nogal eens wisselen van instanties, om zo aan een risicoprofiel te ontkomen. Ze wil daarom het huidige stelsel, met Skal als enige controleur, niet wijzigen.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer