Doorgaan naar artikel

Schouten: bespuiting teelt lastig te controleren

Hoewel de NVWA in Nederland wel overtredingen constateert voor verwaaiing van middelen bij bespuiting, is dit proces lastig te controleren. Dat blijkt uit uitlatingen van minister Schouten na een Zembla-uitzending, waarin een slecht uitgevoerde bespuiting op een broccolibedrijf van afgelopen zomer was te zien.

Minister Carola Schouten laat weten de zeer slecht uitgevoerde (maar wel gefilmde) bespuiting op een broccolibedrijf afgelopen zomer onacceptabel te vinden. De video is gebruikt in een uitzending van Zembla, waarover Kamervragen kwamen.

Schouten stelt in antwoorden op die Kamervragen dat de diensten NVWA en Inspectie SZW niets kunnen doen als geen heterdaad is geconstateerd. De inspecteurs moeten ter plaatse zijn om aard, mate en duur van blootstelling te constateren. Dat is op basis van videobeelden niet vast te stellen.

De teler is op basis van deze beelden dan ook niet beboet. Volgens Schouten is melding van overtredingen bij de Inspectie SZW van groot belang.

Gemeld bij Inspectie SZW

De teler is ook bij de Inspectie SZW gemeld, waarna een inspectie plaatsvond, waarbij geen overtreding is geconstateerd. In de video loopt de teler met personeel op het perceel waar de bespuiting plaatsvindt bij te hoge windkracht en slecht afgestelde machine. De verwaaiing is fors op deze beelden.

Glasgroente scoort slechter

Schouten verwijst in haar antwoorden naar NVWA-inspectiegegevens over 2018. Daaruit blijkt dat het accent van het onderzoek naar veilig gebruik van middelen in 2018 onder meer lag op glasgroente. De NVWA laat de agrarische sectoren rouleren.

In de glasgroente is de naleving van de regels achteruitgegaan sinds de laatste inspecties, vier jaar geleden, concludeert de dienst. Van 123 inspecties zijn 20 boetes uitgeschreven en 17 waarschuwingen verstrekt. Het ging vooral om gebruik volgens de gebruiksvoorschriften en zaken rond spuitregistratie.

Afwijkingen in de voorraad van gewasbeschermingsmiddelen zijn na correctie wel goed bevonden. Het ging dan om het gecontroleerd afvoeren van middelen die niet op voorraad mochten zijn. De bedrijfsinspecties zijn niet aselect gekozen, maar op basis van risico-inschatting, waardoor conclusies niet voor de hele teelt gelden.

Oogst van broccoli. Verkeerd spuiten in een broccoliteelt afgelopen zomer heeft tot ophef geleid na een uitzending van Zembla. - Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Oogst van broccoli. Verkeerd spuiten in een broccoliteelt afgelopen zomer heeft tot ophef geleid na een uitzending van Zembla. – Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin