Doorgaan naar artikel

Schommelingen in prei-areaal bieden hoop

In 2017 werd in Europa 7% meer prei geplant, maar per land zijn er grote verschillen. Daarbij was de productie per hectare dit seizoen vrijwel overal hoog. Dat resulteerde in een overproductie.

Over de jaren heen zijn er schommelingen in het areaal die meestal achter de markt aanlopen. Zo werd er na het goede seizoen 2016/2017 in 2017 in Europa 7% meer prei geplant: goed voor een areaal van 1.200 hectare en daarmee kwam het totale areaal op ruim 20.000 hectare uit.

Areaal en productie

In 2016 steeg het areaal ook, toen met 6%, maar zakte de productie door de overvloedige neerslag in meerdere landen; in totaal met 10%. Dat toont maar aan dat areaalschommelingen alleen niet maatgevend zijn. In 2017 gingen areaal en productiestijgingen wel hand in hand, met een dramatische prijsvorming tot gevolg.

Krimp van het areaal verwacht

De verwachting is dat de resultaten van het seizoen 2017/2018 zullen leiden tot een daling van het areaal in 2018. Europees gezien lijkt het erop dat een areaal van 18.000 hectare het maximum is wat de markt bij normale producties kan behappen. Bij een daling van 10% in 2018 wordt die grens weer bereikt. Dat zou hoop kunnen bieden voor het nieuwe seizoen.

Lichte prijsstijging

Deze week startte het plantseizoen voor de teelt van vroege prei. Vorige week werd al de verwachting uitgesproken dat dit een positief effect zou kunnen hebben op de prijs van de winterprei. Dat blijkt te kloppen: de klokprijzen bij ZON fruit & vegetables en REO Veiling stegen. Op 7 maart werd bij REO 58 cent geklokt voor de sortering 3-4 FLMW en bij ZON op 8 maart 69 cent. Dat zijn redelijke prijzen, maar ook niet veel meer dan dat. Mocht deze ontwikkeling al doorzetten, dan zal dat het seizoen in ieder geval niet meer kunnen redden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin