Doorgaan naar artikel

Scherper toezicht aardwarmteputten

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Wegens lekkagegevaar komt er scherper toezicht op de veiligheid van geothermieputten. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat extra eisen stellen aan boorbedrijven die zich bezighouden met het winnen van aardwarmte (geothermie). Het gaat om de putten die gebruikt worden voor de verwarming van onder andere kassen.

Corrosie door zout water

Bij geothermie wordt met metalen buizen warm water opgepompt dat zich diep in de bodem bevindt. Maar omdat het water zout is, hebben veel buizen last van corrosie en als gevolg daarvan dreigt er lekkage. Het zoute water kan daardoor in de ondiepe bodem terechtkomen en dat is onwenselijk, zegt een woordvoerster van SodM, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken. De toezichthouder gaat daarom strengere eisen formuleren waaraan dit soort putten moeten voldoen.

Lekkage op 23 locaties

In Nederland wordt op 23 locaties op deze manier warm water opgepompt en op al deze plekken is sprake van een verhoogde kans op lekkage. Hiertegen worden wel maatregelen genomen, maar deze zijn volgens het SodM slecht voor het milieu.

Dago, de associatie van operators van geothermie, wijst in een eerste reactie op de vergroening van middelen tegen corrosie van de pijpen. De chemicaliën beschermen het metaal in de ondergrond. Operators controleren de dikte van pijpen om lekkage te voorkomen. Al het gebruik van middelen en de geplande reparaties worden voorgelegd aan SodM. De operators pogen met vergroening van hun middelen de milieulast te beperken, maar die middelen zijn nodig om de levensduur van de installatie te handhaven.

Lees ook: ‘Grenzen aan geothermie’

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Image
Anp

Algemeen Nederlands Persbureau

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin