Doorgaan naar artikel

‘Schending eigendomsrecht, maar Hoge Raad grijpt niet in’

Het forfaitaire rendement in box 3 is velen een doorn in het oog.

Het theoretisch te halen rendement is al jaren veel hoger dan de rente die een spaarrekening oplevert. Geen wonder dus dat er jaar in jaar uit massaal bezwaar en beroep wordt aangetekend tegen aanslagen inkomstenbelasting, waarin een box 3 heffing aan de orde is.

De Bond van Belastingbetalers voert veel van deze procedures en ze hebben nu een succes geboekt. Op 14 juni 2019 oordeelde de Hoge Raad in een reeks uitspraken dat voor de jaren 2013 en 2014 het nominale rendement van 4% in box 3 niet langer haalbaar was voor belastingplichtigen. Althans, niet zonder dat zij daar veel risico voor moesten nemen.

De wetgever handelt in strijd met het EVRM, maar wordt niet teruggefloten door onze hoogste rechters.

Ook is er strijd met het Europese Mensenrechtenverdrag (EVRM). De heffing is te hoog, waardoor er een ongeoorloofde schending van het eigendomsrecht is. Belasting heffen mag, maar onteigenen mag niet zomaar. En een zodanig hoge belastingheffing komt in feite neer op een onteigening.

Hoge Raad grijpt niet in

Maar de Hoge Raad grijpt niet in. Volgens de Hoge Raad past de rechter ten opzichte van de wetgever terughoudendheid. En daarom wordt de aanslag niet verlaagd. Dat is toch een teleurstellende uitkomst van deze proefprocedures. De wetgever handelt in strijd met het EVRM, maar wordt niet teruggefloten door onze hoogste rechters. De te hoge belastingheffing blijft in stand.

Hopelijk komt onze wetgever snel met een eerlijker systeem voor de belastingheffing over privévermogen.

Deze procedures hadden betrekking op 2013 en 2014. Inmiddels zijn er nieuwe (massale) bezwaarprocedures gestart over de jaren 2017 en 2018. Hoewel de motivering van de Hoge Raad weinig hoop op een positieve uitkomst in deze nieuwe zaken biedt, is het toch mogelijk dat de Hoge Raad ditmaal wel ingrijpt. De regeling van box 3 is immers al jarenlang in strijd met artikel 1 EP EVRM. De wetgever was hiervan op de hoogte en heeft hier niet of nauwelijks maatregelen tegen getroffen.

De tijd zal leren of de Hoge Raad alsnog ingrijpt of niet. Hopelijk komt onze wetgever snel met een eerlijker systeem voor de belastingheffing over privévermogen. Een belastingheffing die in strijd is met het Europese Mensenrechtenverdrag, is Nederland onwaardig.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin