Schadevergoeding na ruiming kas afgewezen

15-02-2017 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

Een paprikateler heeft geen recht op schadevergoeding na ruiming van zijn kas eind 2013 vanwege de Afrikaanse fruitmot.

Een vergelijking met tegemoetkomingen na ruimingen vanwege de snuitkever gaat niet op. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een beroepszaak van de teler tegen het ministerie van Economische Zaken.

Waarschuwen

De teler voerde aan dat de NVWA hem had moeten waarschuwen dat een nabijgelegen bedrijf besmet was. De paprikateler draaide mee in het toenmalige monitoringsprogramma voor de Afrikaanse fruitmot omdat hij uitvoerde naar de Verenigde Staten. Volgens de rechter is de besmetting van de fruitmot onderdeel van een normaal bedrijfsrisico. De teler was op de hoogte van de kans op besmetting, omdat hij meedraaide in het monitoringsprogramma, stelt de rechter. De NVWA heeft de teler niet individueel op de hoogte gesteld, maar wel aan vertegenwoordigers in de teelt meegedeeld dat vondsten waren gedaan.

Tegemoetkoming

De teler verzocht in 2014 om een tegemoetkoming in verband met de geleden schade. Daaruit ontstond een verzoek om schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de plantenziektewet wel een tegemoetkoming toestaat in gevallen dat maatregelen ‘onevenredig zwaar drukken op getroffen bedrijven’. Er is geen jurisprudentie over gevallen waarbij het gaat om een normaal bedrijfsrisico, stelt de rechter.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer