Doorgaan naar artikel

Schadeprocedure na ontbinding van koop kassen Hartman

De rechtbank heeft de koopovereenkomst uit 2017 tussen Hartman en The Fruit Farm Group voor de kassen in Friesland vernietigd. Dat maakt ook de weg vrij voor schadevergoeding.

Dat blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland. De koop van de kassen in 2017 wordt ontbonden. The Fruit Farm en Hein Deprez worden vrijgesteld van betaling van de aankoopsom van € 7 miljoen, waarvan sinds 2017 slechts € 1 miljoen werd betaald. Het bedrijfsonderdeel ging onder The Fruit Farm in 2019 failliet.

Informatieplicht zwaarwegend

De rechtbank oordeelt hard over de informatievoorziening bij de verkoop. Zo was niet gemeld dat op de locatie Erica clavibacter werd bestreden en op twee locaties wortelknobbelaaltjes. Verder had Skal Biocontrole in 2016 met residuen vervuilde compost aangetroffen, waardoor producten uit bepaalde kassen werden geblokkeerd. Allemaal zaken die gemeld hadden moeten worden. Dat clavibacter bestreden was en de problemen met SKAL nog niet definitief waren, zijn geen verzachtende omstandigheden.

Reputatieschade

De Rechtbank Noord-Nederland ging niet mee in de eis van een voorschot op schadevergoeding van € 1 miljoen voor The Fruit Farm Group en € 1 miljoen voor Hein Deprez. Toch is de weg vrij om een schadeprocedure te starten, oordeelt de rechtbank. Het is aannemelijk dat er schade is. Het faillissement in 2019 laat zien dat The Fruit Farm investeringen moest doen door de tegenvallers die niet terugverdiend werden. Het voorschot was geëist voor zaken als reorganisatiekosten en reputatieschade, omdat de waarde van de aandelen van Hein Deprez in Greenyard door reputatieschade minder waard geworden waren. Er loopt echter nog een zaak over zwarte handel in groente, die eerst afgerond moet worden.

Boekenonderzoek

Toch is het faillissement niet alleen aan de niet-gemelde problemen te wijten. In 2018, een jaar na de aankoop, stelde de net aangestelde crisismanager Vivian Bauters van The Fruit Farm Group dat het bedrijf aan het infuus lag bij Albert Heijn en dat er onvoldoende commercialisatie was van product dat niet aan de Albert Heijn-inkoopeisen voldeed. Ook was er geen goede productie-aansturing. “Er werd niet gemeten wat men deed, en dus ook niet gecorrigeerd”, zei ze dat jaar. Zaken die blijkbaar niet eerder aan het licht kwamen, ook niet in een boekenonderzoek voorafgaand aan de koop.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin