Schadelijke stinkwants nu ook in Nederland

14-10-2020 | Laatste update op 31-08 | |
De bruingemarmerde schildwants aliaas stinkwants alias BMSB alias Halyomorpha halys. -foto: Tim Haye
De bruingemarmerde schildwants aliaas stinkwants alias BMSB alias Halyomorpha halys. -foto: Tim Haye

De bruingemarmerde schildwants of stinkwants is aan een opmars richting Noord-Europa bezig. Ten zuiden van de Alpen is al sprake van miljoenenschade.

De bruin gemarmerde schildwants komt oorspronkelijk uit Azië. Het diertje – ook wel stinkwants genoemd of naar de Engelse naam brown marmored stink bug afgekort tot BMSB, of in Latijn de Halyomorpha halysis – is een plaag voor veel fruit-, groente- en siergewassen. In Südtirol zorgde de schadelijke wants in 2019 voor miljoenenschade in de fruitteelt en blijkt chemische bestrijding bijna onmogelijk.

Eerste schade in Duitsland

In Duitsland melden fruittelers de eerste schade vanuit Südbaden en de Bodenseeregio. En nu wordt ook in Nederland de schadelijke wants steeds vaker waargenomen. Volgens onderzoeker Karin Winkler van Wageningen UR zijn de allereerste bruingemarmerde schildwantsen in Nederland al in 2018 aangetroffen. Maar in 2020 zijn er nu al meer waargenomen dan beide voorafgaande jaren. De meest noordelijke vindplaats is tot op heden de omgeving van Zwolle.

Waarnemingen melden bij WUR

In de herfstperiode kan de stinkwants relatief gemakkelijk waargenomen worden, omdat de volwassen dieren op zoek naar een overwinteringsplaats tegen ramen en gevels opvliegen. Wageningen UR roept iedereen nog steeds op om waarnemingen van de gemarmerde schildwants door te geven. Meer informatie op de site van de WUR waar ook uitgelegd wordt hoe u de bruingemarmerde schildwants herkent en hoe zij verschilt van de inheemse grauwe schildwants.

Andere dan chemische bestrijding

Chemische bestrijding van deze wants blijkt bijzonder lastig, maar er komen wel steeds meer berichten/ideeën over mogelijke bestrijdingsstrategieën. Zo is het wegvangen van de invliegende wantsen met vallen met fluorescerende blauwe lampen of feromonen in onderzoek. Ook de inzet van de bladblazers die de wantsen naar plakstroken aan de andere kant van de fruitbomen blazen wordt overwogen.

Schimmels

Schimmels als Beauveria bassiana die insecten parasiteren schijnen ook een effect op wantsen te hebben. Kanttekening daarbij is dat voor een goede werking de bespuitingen met een product als Naturalis, met daarin de insectenparasiterende schimmel, de wantsen goed moet raken. En de schimmel heeft een minimale luchtvochtigheid van 80% nodig om zich te ontwikkelen.

Sluipwesp parasiteert wantseneitjes

In onderzoek zijn ook nog diverse andere sluipwespsoorten die de eieren van de wants kunnen parasiteren. In Duitsland heeft het Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ) bij Karlsruhe een natuurlijke vijand gevonden. Deze 2 millimeter kleine Samuraiwesp is waarschijnlijk met de schildwants meegekomen. Onderzocht wordt in het kader van het Projekt ProgRAMM invasive Schadinsekten of de Samurai-wesp in de biologische bestrijding ingezet kan worden wordt.

van Teeffelen
Wouter van Teeffelen freelance redacteur


Beheer